Artykuły

Związek Weteranów i Rezerwistów D Śl. w lipcu 2021 roku

.

DZIAŁALNOŚĆ

ZWIĄZKU WETERANÓW I REZERWISTÓW WP DOLNEGO ŚLĄSKA W LIPCU 2021 ROKU

.

01.07 – na nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyjęto uchwałę w sprawie stanowiska o zobowiązaniu Zarządu Województwa do implementacji Społecznego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyszyskiego. Oznacza to, że 2,5 mld zł ze środków UE zdecydowanie przybliżyło się do mieszkańców Subregionu Wałbrzyskiego. W delegacji  na sesję wraz prezydentami Wałbrzycha i Świdnicy uczestniczył m.in. ppor. zs Stanisław ZUBALSKI w mundurze górniczym.

02.07 – na cmentarzu komunalnym „Zacisze” w Lubinie pożegnaliśmy naszego kolegę związkowego ppor. zs Zdzisława POGROSZEWSKIEGO, który w wieku 85 lat zmarł 25 czerwca br., po długiej i ciężkiej chorobie.

Pożegnany został przez prezesa Zarządu Powiatowego ZWiRWP oraz dowódcę Oddziału Związku Strzeleckiego „Strzelec” Rzeczypospolitej RP w Lubinie kpt. zs Jerzego SZCZEŚNIAKA. W uroczystości pogrzebowej wzięły udział delegacje i poczty sztandarowe lubińskich oddziałów ZWiRWP i ZS „Strzelec” RP oraz koła ZKRPiBWP.

.

http://zwir.org.pl/wp-content/uploads/2021/08/Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-ZWiR-Dolnego-%C5%9Al%C4%85ska-w-lipcu-2021.pdf

Inne z sekcji 

Fraszki Jana Zacharskiego: Z życia wzięte

Jan Zacharski . Hipokryci Władze mają obowiązek, By uznać partnerski związek, Nie uznają tego celu Hipokryci z PSL-u. . Odsiadka Spytał mnie ostatnio ktoś, Czy będzie siedział pan Woś, Posadzić się go nie uda, Bo go ułaskawi Duda. . W celi Utracony autorytet, Uchylony immunitet, Choć bardzo tego nie chcieli, Trafrasfią do więziennej celi. . […]

Fraszki Jana Zacharskiego: Z publicznej areny

. Jan Zacharski . Dzikie plemię Kala naszą polską ziemię Imigrantów dzikie plemię, W rękach trzymając maczety, Gwałcą dzieci i kobiety, Nosiciele pierwotniaków, Którymi PIS straszy rodaków. . O pośle Mateckim To chwila doniosła Nachlanego posła, Który nie widzi w tym obciachu, Że po sejmowym chodzi dachu. . Będą odbierać Wśród krewnych i znajomych królika […]