Aktualności

Zgromadzenie Parlamentarne NATO

.

Andrzej Małkiewicz

.

Przytaczam obszerne fragmenty internetowego przemówienia prezydenta Zełenskiego na dorocznym spotkaniu Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Madrycie 18 listopada oraz drobne fragmenty przemówienia króla Hiszpanii Filipa VI na tym samym posiedzeniu.

„Szanowny Panie Przewodniczący Zgromadzenia, Drodzy uczestnicy! Drodzy przedstawiciele Hiszpanii i wszystkich innych sojuszników! Drodzy przyjaciele!

Dziś Ukraina świętuje dziewiątą rocznicę rozpoczęcia Majdanu – Rewolucji Godności. W tych miesiącach 2013-2014, kiedy Ukraińcy na placach i ulicach naszych miast bronili prawa do europejskiego wyboru dla naszego państwa, wydarzyła się ważna rzecz dla całej naszej społeczności – wspólnoty narodów zjednoczonych wartościami wolności, poszanowania prawa, demokracji i różnorodności […].

Broniąc wolności na Ukrainie, zjednoczyliśmy zarówno Unię Europejską, jak i NATO. Pokazaliśmy wspólnotę wyzwań i udowodniliśmy wspólnotę wartości. […] Chociaż Ukraina nie stała się jeszcze w pełni częścią UE i NATO, apeluję do was w imieniu ludzi, którzy zawsze byli, są i będą częścią przestrzeni wartości, do której wszyscy należycie. Historia wychowała nas po przeciwnych stronach ideologicznych murów. […] Teraz, kiedy bronimy naszych wartości nie tylko na placach i ulicach, ale na polu bitwy w wojnie na pełną skalę, jest absolutnie oczywiste, jak niesprawiedliwe i nienaturalne było wyobcowanie Ukrainy z Europy. Nie zostawimy ani jednego procentu tej alienacji. […] Ukraina musi stać się pełnoprawnym członkiem UE i NATO. Wzywam Państwa do poparcia naszych wniosków o członkostwo w UE i Sojuszu! […]

Każde z naszych państw potrzebuje niezawodnej ochrony przed rosyjskimi rakietami i przed sabotażem infrastruktury. Wszyscy jesteśmy zainteresowani stabilnością rynków – energetycznych, spożywczych i innych. Wszyscy chcemy, aby prawo międzynarodowe obowiązywało i naprawdę działało. Każdy z nas uważa, że sprawiedliwe jest, aby osoby odpowiedzialne za zbrodnie wojenne, deportacje i wszelkie przejawy polityki ludobójczej zostały pociągnięte do odpowiedzialności przed sądem. Wszyscy nie chcemy, aby nigdzie w Europie zamiast normalnego życia palono miasta i pozostawiano ruiny. […] Dlatego słuszne będzie, jeśli uznacie Rosję za państwo sponsorujące terroryzm w swoich parlamentach, tak jak uczyniły to parlamenty Litwy, Łotwy, Estonii, Polski i Republiki Czeskiej. Będzie dobrze, jeśli wasze kraje będą stale zaostrzać sankcje wobec Rosji, która stała się dokładnym przeciwieństwem naszej wspólnoty i najbardziej antyeuropejską siłą na świecie. To ciągłe zaostrzanie sankcji uniemożliwi państwu terrorystycznemu dostosowanie się i znalezienie nowych sposobów stosowania terroru. Potrzebujemy nowego, dziewiątego pakietu sankcji UE, nowych światowych sankcji wobec Rosji za terroryzm – natychmiast po ograniczeniu cen eksportowych rosyjskich surowców energetycznych. […]

Dla Ukrainy konieczne jest zapewnienie wystarczającej ilości i jakości systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Wystarczającej wagi obrony i wsparcia finansowego. Państwo terrorystyczne powinno zobaczyć, że nie ma szans.

Od 2013 roku do dnia dzisiejszego Ukraińcy przy wsparciu naszych przyjaciół pokazują, że nie ma rzeczy niemożliwych dla was – i dla mnie, gdy jesteśmy naprawdę zjednoczeni i bronimy naszych bezwarunkowych wartości. Bronimy więc jedności i walczymy o wolność!

Niech żyje wolność! Chwała Ukrainie! (Хай живе свобода! Слава Україні!)” (Маємо зберігати принциповість у протистоянні російській агресії, спільні дії – це і є справжня миротворчість – виступ Президента України на щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО, https://www.president.gov.ua/news/mayemo-zberigati-principovist-u-protistoyanni-rosijskij-agre-79325 – dostęp 21 listopada 2022 r.).

Król Hiszpanii Filip VI podczas wieczornego spotkania 20 listopada z uczestnikami Sesji w pałacu królewskim podkreślił „wyjątkową” jedność państw NATO wspierających Ukrainę w walce z agresorem. Konflikt określił jako „nielegalny” oraz „nieuzasadniony”. Stwierdził, że „W 2022 r. wojna dramatycznie uderzyła w Europę […]. Przyniosła do bram NATO szkody niezwykle ciężkie oraz nie do zaakceptowania dla pokoju i porządku międzynarodowego opierającego się na prawie”, nie zaszkodziła jedności i solidarności transatlantyckiej, ale „wzmocniła ją w wyjątkowy sposób”. Zadeklarował swe „poparcie i solidarność” z „dzielnym” narodem ukraińskim oraz jego przywódcami” (Felipe VI alaba la „extraordinaria” unidad de la OTAN provocada por la guerra, https://www.elconfidencial.com/espana/2022-11-20/rey-extraordinaria-unidad-otan_3526459 – dostęp 21 listopada 2022 r. – tłumaczenie przez Google).

Zgromadzenie Parlamentarne NATO jest ciałem wyłącznie doradczym, nie decyzyjnym, ale w ramach demokratycznego systemu tej organizacji ma pewien wpływ na podejmowane ostatecznie decyzje.

.

Rosja traci sojuszników

Gwarancje dla Rosji?

Rozmyślania o losach Putina*

Wojna irańsko-ukraińska?

Inne z sekcji 

Dziś Dzień Matki

. Dziś Dzień Matki . Wszystkim MAMOM, w dniu ich święta, życzymy dużo szczęścia i pociechy z dzieci.   . Redakcja Magazynu Dolny Śląsk .

Wykonanie wyroków śmierci na Tuchaczewskim i 7 generałach

. Na zdjęciu kom. Kliment Woroszyłow . Prezentujemy naszym czytelnikom archiwalny artykuł z organu Polskiej Partii Socjalistycznej „Robotnik” dotyczący proces marszałka Tuchaczewskiego i siedmiu innych generałów. Redakcja . MOSKWA. (PAT.). Agencja Tass komunikuje oficjalnie: Dnia 12 b. m. wykonano wyrok specjalnego trybunału Sądu Najwyższego ZSRR na skazanych na karę śmierci przez rozstrzelanie. Rozstrzelani zostali: Tuchaczewski, […]