Aktualności

Zgromadzenie Parlamentarne NATO

.

Andrzej Małkiewicz

.

Przytaczam obszerne fragmenty internetowego przemówienia prezydenta Zełenskiego na dorocznym spotkaniu Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Madrycie 18 listopada oraz drobne fragmenty przemówienia króla Hiszpanii Filipa VI na tym samym posiedzeniu.

„Szanowny Panie Przewodniczący Zgromadzenia, Drodzy uczestnicy! Drodzy przedstawiciele Hiszpanii i wszystkich innych sojuszników! Drodzy przyjaciele!

Dziś Ukraina świętuje dziewiątą rocznicę rozpoczęcia Majdanu – Rewolucji Godności. W tych miesiącach 2013-2014, kiedy Ukraińcy na placach i ulicach naszych miast bronili prawa do europejskiego wyboru dla naszego państwa, wydarzyła się ważna rzecz dla całej naszej społeczności – wspólnoty narodów zjednoczonych wartościami wolności, poszanowania prawa, demokracji i różnorodności […].

Broniąc wolności na Ukrainie, zjednoczyliśmy zarówno Unię Europejską, jak i NATO. Pokazaliśmy wspólnotę wyzwań i udowodniliśmy wspólnotę wartości. […] Chociaż Ukraina nie stała się jeszcze w pełni częścią UE i NATO, apeluję do was w imieniu ludzi, którzy zawsze byli, są i będą częścią przestrzeni wartości, do której wszyscy należycie. Historia wychowała nas po przeciwnych stronach ideologicznych murów. […] Teraz, kiedy bronimy naszych wartości nie tylko na placach i ulicach, ale na polu bitwy w wojnie na pełną skalę, jest absolutnie oczywiste, jak niesprawiedliwe i nienaturalne było wyobcowanie Ukrainy z Europy. Nie zostawimy ani jednego procentu tej alienacji. […] Ukraina musi stać się pełnoprawnym członkiem UE i NATO. Wzywam Państwa do poparcia naszych wniosków o członkostwo w UE i Sojuszu! […]

Każde z naszych państw potrzebuje niezawodnej ochrony przed rosyjskimi rakietami i przed sabotażem infrastruktury. Wszyscy jesteśmy zainteresowani stabilnością rynków – energetycznych, spożywczych i innych. Wszyscy chcemy, aby prawo międzynarodowe obowiązywało i naprawdę działało. Każdy z nas uważa, że sprawiedliwe jest, aby osoby odpowiedzialne za zbrodnie wojenne, deportacje i wszelkie przejawy polityki ludobójczej zostały pociągnięte do odpowiedzialności przed sądem. Wszyscy nie chcemy, aby nigdzie w Europie zamiast normalnego życia palono miasta i pozostawiano ruiny. […] Dlatego słuszne będzie, jeśli uznacie Rosję za państwo sponsorujące terroryzm w swoich parlamentach, tak jak uczyniły to parlamenty Litwy, Łotwy, Estonii, Polski i Republiki Czeskiej. Będzie dobrze, jeśli wasze kraje będą stale zaostrzać sankcje wobec Rosji, która stała się dokładnym przeciwieństwem naszej wspólnoty i najbardziej antyeuropejską siłą na świecie. To ciągłe zaostrzanie sankcji uniemożliwi państwu terrorystycznemu dostosowanie się i znalezienie nowych sposobów stosowania terroru. Potrzebujemy nowego, dziewiątego pakietu sankcji UE, nowych światowych sankcji wobec Rosji za terroryzm – natychmiast po ograniczeniu cen eksportowych rosyjskich surowców energetycznych. […]

Dla Ukrainy konieczne jest zapewnienie wystarczającej ilości i jakości systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Wystarczającej wagi obrony i wsparcia finansowego. Państwo terrorystyczne powinno zobaczyć, że nie ma szans.

Od 2013 roku do dnia dzisiejszego Ukraińcy przy wsparciu naszych przyjaciół pokazują, że nie ma rzeczy niemożliwych dla was – i dla mnie, gdy jesteśmy naprawdę zjednoczeni i bronimy naszych bezwarunkowych wartości. Bronimy więc jedności i walczymy o wolność!

Niech żyje wolność! Chwała Ukrainie! (Хай живе свобода! Слава Україні!)” (Маємо зберігати принциповість у протистоянні російській агресії, спільні дії – це і є справжня миротворчість – виступ Президента України на щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО, https://www.president.gov.ua/news/mayemo-zberigati-principovist-u-protistoyanni-rosijskij-agre-79325 – dostęp 21 listopada 2022 r.).

Król Hiszpanii Filip VI podczas wieczornego spotkania 20 listopada z uczestnikami Sesji w pałacu królewskim podkreślił „wyjątkową” jedność państw NATO wspierających Ukrainę w walce z agresorem. Konflikt określił jako „nielegalny” oraz „nieuzasadniony”. Stwierdził, że „W 2022 r. wojna dramatycznie uderzyła w Europę […]. Przyniosła do bram NATO szkody niezwykle ciężkie oraz nie do zaakceptowania dla pokoju i porządku międzynarodowego opierającego się na prawie”, nie zaszkodziła jedności i solidarności transatlantyckiej, ale „wzmocniła ją w wyjątkowy sposób”. Zadeklarował swe „poparcie i solidarność” z „dzielnym” narodem ukraińskim oraz jego przywódcami” (Felipe VI alaba la „extraordinaria” unidad de la OTAN provocada por la guerra, https://www.elconfidencial.com/espana/2022-11-20/rey-extraordinaria-unidad-otan_3526459 – dostęp 21 listopada 2022 r. – tłumaczenie przez Google).

Zgromadzenie Parlamentarne NATO jest ciałem wyłącznie doradczym, nie decyzyjnym, ale w ramach demokratycznego systemu tej organizacji ma pewien wpływ na podejmowane ostatecznie decyzje.

.

Rosja traci sojuszników

Gwarancje dla Rosji?

Rozmyślania o losach Putina*

Wojna irańsko-ukraińska?

Inne z sekcji 

Na Uniwersytecie Wrocławskim: Uczta u Platona

. Grzegorz Wojciechowski .   Tak, to już około 2300 lat minęło – jak ten czas szybko leci. Tak jak wówczas w Atenach w swojej Akademii, Platon tworzył koncepcję państwa doskonałego, tak 25 listopada, na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego postanowiła to uczynić Lewica. Sympozjum, które nazwano „Lewica po neoliberalizmie” rozpoczęło się od wykładu prof. […]

Sympozjum: Lewica po neoliberalizmie – 25 listopada

. Zapraszamy wszystkich chętnych zainteresowanych ekonomią polityczną i skutkami ekonomicznymi i politycznymi neoliberalizmu na wykład prof. Grzegorza Kołodki. . . Czytać Kołodkę