Z dziejów lotów balonem w Polsce. Podróż balonem pana Miłosza

. Według „Gazety Narodowej” . Podróż balonem [ p. Miłosza ] Od pewnego czasu urządzał w Warszawie pan Władysław Miłosz napowietrzne podróże, z których dzienniki podawały szczegółowo sprawę. Wszystkie te epizody wszakże nikną wobec ostatniej, dziewiątej podróży, odznaczającej się szczególnymi przygodami. Oto ich opinia podług „Kuriera Warszawskiego” : Wzniesienie nastąpiło o godzinie 11 rano, w … Czytaj dalej Z dziejów lotów balonem w Polsce. Podróż balonem pana Miłosza