Aktualności

Wybory prezydenckie. Co robić?

.

Grzegorz Wojciechowski

.

 

Co robić? Trzeba działać spokojnie, ale zdecydowanie.

Oczywiście, żaden rozsądny i odpowiedzialny człowiek, nie jest za tym, aby wybory odbyły się 10 maja. Problem w tym, że jest w naszym społeczeństwie również człowiek inaczej myślący, który dobrał sobie otoczenie polityczne z ludzi, którzy świadomie zrezygnowali z możliwości własnego zdania dla doraźnych korzyści osobistych.

Jeśli wybory mimo wszystko by się odbyły, to trzeba będzie domagać się ich unieważnienia. Co w takim razie trzeba zrobić?

  1. Kandydaci opozycji muszą zawiesić kampanię, której i tak nie ma i złożyć skargę do Sądu Najwyższego, że w tych warunkach nie są w stanie prowadzić politycznej agitacji, to jest pierwsza i podstawowa czynność, niezbędna, aby ubiegać się o unieważnienie wyborów. Ponieważ powstanie fakt prawny, w postaci orzeczenia sądu, który później będzie podstawą do zaskarżenia wyborów.
  2. W momencie, gdyby rząd ogłosił, że wybory się odbędą, należy natychmiast złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez osoby odpowiedzialne za to, głównie przez premiera Morawieckiego. Podstawą jest artykuł 160 kodeksu karnego:

Art. 160

§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jest bowiem oczywiste, że naraża się zdrowie i życie tysięcy ludzi. Morawieckiemu trzeba uzmysłowić, że wprawdzie Ziobro umorzy sprawę, ale przyjdzie taki dzień, że władza się zmieni, i pan obecny premier powędruje do więzienia. Jeśli umrą z tego powodu jacyś ludzie, to nie ma innej możliwości.

Złożyć też doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez pana Prezesa, o podżeganie do popełnienia przestępstwa z artykułu 160 kk, to jest o czyn z z artykułu 18 kk.

Art. 18. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.

§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.

§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

  1. Jest oczywiste, że kandydaci opozycji muszą odstąpić od udziału w takich wyborach, ponieważ nie mają moralnego prawa do narażania zdrowia i życia wyborców i członków komisji wyborczych.

  2. Rozpocząć akcję składania pozwów do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w związku ze złamaniem Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 roku, a w szczególności artykułu 3 protokołu dodatkowego z 20 marca 1952 r. , który jednoznacznie rozstrzyga kwestię, czy mogą odbyć się wybory.

    Więcej w tej sprawie pisałem, link poniżej.

    Zobacz tekst o łamaniu praw człowieka w sprawie wyborów w Polsce

  3. Złożyć doniesienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, za to, że nie złożył wniosku do rządu o wprowadzenie stanu epidemii i podobnego doniesienie wobec Pana Morawieckiego.

Zamiast precyzyjnych konkretnych działań prawnych opozycja zajmuje się robieniem kabaretu, i wysyłaniem apeli, które rozśmieszają pana Prezesa.

Opozycja zachowuje się jak bokser, który dostał w szczękę i jest „zakręcony” i nie wie, gdzie jest narożnik ringu.

Jest rzeczą oczywistą, że bojkot wyborów doprowadzi do minimalnej frekwencji wyborczej, ok. 10 %, ponieważ nie tylko, że do wyborów nie pójdą zwolennicy kandydatów, którzy się wycofają, ale również i znaczna część elektoratu pana Dudy, bowiem jego sympatycy nie będą czuli potrzeby mobilizowania się, i ryzykowania życia lub zdrowia – brak motywacji, zrobi się wiec parodia wyborów. Kto uzna takiego prezydenta na arenie międzynarodowej?

Na szczęście, są też ludzie prawidłowo reagujący:

Poniżej link do wystąpienia prof. Safiana

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/koronawirus-pis-zmienia-kodeks-wyborczy-prof-safjan-komentuje/394ehvf

oraz prezydenta Wrocławia, pana Jacka Sutryka.

https://wiadomosci.wp.pl/wybory-prezydenckie-2020-prezydent-wroclawia-jacek-sutryk-ostro-o-pis-i-opozycji-6493894864987777a

.

Listek figowy i genitalia demokracji. Czy Donald Tusk powróci na białym koniu?

Inne z sekcji 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – ZAGRAJMY RAZEM

.   Za oknami zimno, ponuro i wiatr. Świat dalej zmaga się z zarazą. W Ukrainie każdego dnia giną niewinni ludzie Władza wciąż  wrzuca granaty do naszego wspólnego domu. Ale jest jedna rzecz, która zawsze będzie grać do końca świata i dłużej to: . WIELKA  ORKIESTRA  ŚWIĄTECZNEJ POMOCY . Apelujemy do wszystkich ludzi, którzy potrafią […]

Prelekcja Stanisława Dziuby o Józefie Wybickim

,                    PRELEKCJA  MULTIMEDIALNA   STANISŁAWA  DZIUBY .                 „Józef Wybicki – polski pisarz i polityk” . KLUB  MUZYKI  i  LITERATURY Wrocław pl. Tadeusza Kościuszki 10 . 13-tego lutego 2023 roku ( poniedziałek ) godzina 17:30   . Józef Rufin Wybicki herbu Rogala (ur. 29 września 1747 w Będominie, zm. […]