Aktualności

Wybory prezydenckie. Co robić?

.

Grzegorz Wojciechowski

.

 

Co robić? Trzeba działać spokojnie, ale zdecydowanie.

Oczywiście, żaden rozsądny i odpowiedzialny człowiek, nie jest za tym, aby wybory odbyły się 10 maja. Problem w tym, że jest w naszym społeczeństwie również człowiek inaczej myślący, który dobrał sobie otoczenie polityczne z ludzi, którzy świadomie zrezygnowali z możliwości własnego zdania dla doraźnych korzyści osobistych.

Jeśli wybory mimo wszystko by się odbyły, to trzeba będzie domagać się ich unieważnienia. Co w takim razie trzeba zrobić?

  1. Kandydaci opozycji muszą zawiesić kampanię, której i tak nie ma i złożyć skargę do Sądu Najwyższego, że w tych warunkach nie są w stanie prowadzić politycznej agitacji, to jest pierwsza i podstawowa czynność, niezbędna, aby ubiegać się o unieważnienie wyborów. Ponieważ powstanie fakt prawny, w postaci orzeczenia sądu, który później będzie podstawą do zaskarżenia wyborów.
  2. W momencie, gdyby rząd ogłosił, że wybory się odbędą, należy natychmiast złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez osoby odpowiedzialne za to, głównie przez premiera Morawieckiego. Podstawą jest artykuł 160 kodeksu karnego:

Art. 160

§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jest bowiem oczywiste, że naraża się zdrowie i życie tysięcy ludzi. Morawieckiemu trzeba uzmysłowić, że wprawdzie Ziobro umorzy sprawę, ale przyjdzie taki dzień, że władza się zmieni, i pan obecny premier powędruje do więzienia. Jeśli umrą z tego powodu jacyś ludzie, to nie ma innej możliwości.

Złożyć też doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez pana Prezesa, o podżeganie do popełnienia przestępstwa z artykułu 160 kk, to jest o czyn z z artykułu 18 kk.

Art. 18. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.

§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.

§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

  1. Jest oczywiste, że kandydaci opozycji muszą odstąpić od udziału w takich wyborach, ponieważ nie mają moralnego prawa do narażania zdrowia i życia wyborców i członków komisji wyborczych.

  2. Rozpocząć akcję składania pozwów do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w związku ze złamaniem Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 roku, a w szczególności artykułu 3 protokołu dodatkowego z 20 marca 1952 r. , który jednoznacznie rozstrzyga kwestię, czy mogą odbyć się wybory.

    Więcej w tej sprawie pisałem, link poniżej.

    Zobacz tekst o łamaniu praw człowieka w sprawie wyborów w Polsce

  3. Złożyć doniesienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, za to, że nie złożył wniosku do rządu o wprowadzenie stanu epidemii i podobnego doniesienie wobec Pana Morawieckiego.

Zamiast precyzyjnych konkretnych działań prawnych opozycja zajmuje się robieniem kabaretu, i wysyłaniem apeli, które rozśmieszają pana Prezesa.

Opozycja zachowuje się jak bokser, który dostał w szczękę i jest „zakręcony” i nie wie, gdzie jest narożnik ringu.

Jest rzeczą oczywistą, że bojkot wyborów doprowadzi do minimalnej frekwencji wyborczej, ok. 10 %, ponieważ nie tylko, że do wyborów nie pójdą zwolennicy kandydatów, którzy się wycofają, ale również i znaczna część elektoratu pana Dudy, bowiem jego sympatycy nie będą czuli potrzeby mobilizowania się, i ryzykowania życia lub zdrowia – brak motywacji, zrobi się wiec parodia wyborów. Kto uzna takiego prezydenta na arenie międzynarodowej?

Na szczęście, są też ludzie prawidłowo reagujący:

Poniżej link do wystąpienia prof. Safiana

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/koronawirus-pis-zmienia-kodeks-wyborczy-prof-safjan-komentuje/394ehvf

oraz prezydenta Wrocławia, pana Jacka Sutryka.

https://wiadomosci.wp.pl/wybory-prezydenckie-2020-prezydent-wroclawia-jacek-sutryk-ostro-o-pis-i-opozycji-6493894864987777a

.

Listek figowy i genitalia demokracji. Czy Donald Tusk powróci na białym koniu?

Inne z sekcji 

Odszedł tow. Bogusław Gorski (1935-2023)

. Towarzysze, Towarzyszki, z przykrością zawiadamiam, że dziś w nocy odszedł Honorowy Przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej, Towarzysz Bogusław Gorski. Był wieloletnim przewodniczącym Rady Naczelnej PPS, wiernym Towarzyszem i dobrym Przyjacielem. Bogusław Gorski urodził się 15 maja 1935 roku w Wilnie. Pracował jako dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej. Prowadził aktywną działalność w sporcie […]

Fraszki Jana Zacharskiego: „Pobojowisko”

. Jan Zacharski . Agenci W trakcie wyborów kraj doznał zamętu, Jedenaście milionów niemieckich agentów, Jarosław Kaczyński zawsze jest gotów, by im odmówić miana patriotów, . Niemiecka To wie nawet małe dziecko, Platforma jest partią niemiecką, A Donald Tusk, bądźmy ściśli, Po niemiecku nawet myśli. . Straż Nad Odrą i Wisłą trzymamy straż, Nie będzie […]