Wojna w Ukrainie: Patriarcha Bartłomiej I

. Andrzej Małkiewicz . Kościół prawosławny zorganizowany jest nieco inaczej niż katolicki. Nie ma jednego zwierzchnika, ale patriarchów, z których każdy samodzielnie sprawuje władzę nad wiernymi na określonym obszarze, najczęściej jest to państwo lub grupa państw. Patriarchowie są sobie równi, a na mocy tradycji największym autorytetem pośród nich cieszy się zwierzchnik Konstantynopola, mający tytuł patriarcha … Czytaj dalej Wojna w Ukrainie: Patriarcha Bartłomiej I