Walka o niepodległość i jej wyniki na ziemiach polskich w latach 1917-1920 ( cz.2 )

Tablica upamiętniająca pierwsze posiedzenie Żyrardowskiej Rady Delegatów Robotniczych. . Prof. Zbigniew Wiktor                                                                             Uniwersytet Wrocławski . 2. Walki strajkowe i demonstracje  w 1918 r.   Na wzrost fali strajków na ziemiach polskich duży wpływ miała sytuacja rewolucyjna w Rosji. Już na wiosnę 1917 r. sytuacja w zakładach pracy była napięta. W Warszawie w maju strajkowali robotnicy … Czytaj dalej Walka o niepodległość i jej wyniki na ziemiach polskich w latach 1917-1920 ( cz.2 )