Artykuły

Ursula von der Leyen

.

Andrzej Małkiewicz

.

Rosyjskie „trolle” straszą Europę ogromnym wzrostem cen paliw, przerwami w dostawach prądu i ogrzewania. Miało zabraknąć benzyny i gazu ziemnego. Zachęcano do protestów obywatelskich przeciw ograniczeniom w handlu z Rosją, powodujących niedogodności dla społeczeństw, których rozmiary wyolbrzymiano. Na razie te czarne scenariusze nie sprawdziły się, ale propaganda wciąż działa.

By rozwiać obawy 12 grudnia przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas konferencji prasowej przedstawiła przegląd dotychczasowych starań UE mających zaradzenie kryzysowi energetycznemu oraz planowane kierunki prac w 2023 r.

Podkreśliła, że UE skutecznie przeciwstawiła się rosyjskiemu szantażowi energetycznemu, w tym poprzez wdrożenie strategicznego planu zmniejszenia zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych. Przedstawiła dziesięć kluczowych działań, które UE podjęła w ciągu ostatnich 10 miesięcy, aby zapewnić jak najwięcej przystępnej cenowo, bezpiecznej i czystej energii dla europejskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Działania te obejmują dywersyfikację – odchodzenie od rosyjskich paliw kopalnych na rzecz innych wiarygodnych dostawców, oszczędności energii poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na gaz o 15%, przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii, przyspieszenie procesu wydawania pozwoleń na odnawialne źródła energii, wprowadzenie obowiązku magazynowania gazu, zapewnienie solidarności poprzez uzgodnienia dotyczące dostaw gazu między państwami członkowskimi, w przypadku gdy nie zawarto jeszcze umów solidarnościowych, utworzenie platformy wspólnych zakupów gazu w celu zwiększenia nacisku negocjacyjnego UE, poprawa infrastruktury, wprowadzenie ram prawnych umożliwiających państwom członkowskim uszczuplenie nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw produkujących energię, wprowadzenie pułapu cenowego dla ograniczenia skoków cen gazu.

Zapewniła, że w rezultacie tych wszystkich działań, „jesteśmy bezpieczni na tę zimę. Szantaż Rosji zawiódł. Jednak niektóre spośród propozycji są nadal przedmiotem dyskusji i mają zasadnicze znaczenie dla naszej gotowości energetycznej”. Wezwała Radę do ich szybkiego przyjęcia, bo przygotowania do następnej zimy 2023-2024 rozpoczynają się już teraz.

Patrząc w przyszłość, nakreśliła szereg kluczowych priorytetów, z których pierwszym jest zapewnienie wystarczającej ilości dostaw LNG. „W tym roku mieliśmy do 130 mld m sześc. LNG. W tym celu musimy oczywiście jeszcze bardziej zintensyfikować nasze kontakty z naszymi międzynarodowymi partnerami” – powiedziała.

Ursula von der Leyen zwróciła również uwagę na znaczenie urzeczywistnienia wspólnych zakupów gazu oraz zwiększenia skali i przyspieszenia wdrażania odnawialnych źródeł energii. Powiedziała, że w 2022 r. odnotowano rekordowy wzrost mocy elektrowni wiatrowych i słonecznych w UE, że oczekuje się, a moc odnawialna wzrośnie jeszcze bardziej w 2023 r., zastępując około 12 miliardów metrów sześciennych gazu.

Na zakończenie podkreśliła potrzebę dalszych inwestycji w transformację energetyki, by zapewnić konkurencyjność europejskiego przemysłu, tak aby Europa nadal odgrywała wiodącą rolę w dziedzinie czystych technologii.

(Energy outlook for Europe: President von der Leyen outlines key priorities for 2023, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/AC_22_7677 – dostęp 12 grudnia 2022 r.).

.

Ukraina: Czy były naciski?

Międzynarodowe uwarunkowania stosunków Rosji z Ukrainą

Sztuka w cieniu wojny

Kolejne ustępstwa Rosji – daleko od Kijowa

Inne z sekcji 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – ZAGRAJMY RAZEM

.   Za oknami zimno, ponuro i wiatr. Świat dalej zmaga się z zarazą. W Ukrainie każdego dnia giną niewinni ludzie Władza wciąż  wrzuca granaty do naszego wspólnego domu. Ale jest jedna rzecz, która zawsze będzie grać do końca świata i dłużej to: . WIELKA  ORKIESTRA  ŚWIĄTECZNEJ POMOCY . Apelujemy do wszystkich ludzi, którzy potrafią […]

Wielka ucieczka z Festung Breslau

. Grzegorz  Wojciechowski  . 12 stycznia 1945 roku, z radzieckiego przyczółka pod Baranowem Sandomierskim, ruszyła w kierunku Berlina ofensywa radziecka, która w historii nosi nazwę operacji wiślańsko – odrzańskiej. Stalin do tego decydującego uderzenia kazał zgromadzić 2 200 000 żołnierzy; 36 000 dział i moździerzy; 6460 czołgów i samobieżnych dział pancernych, z powietrza miały atakować […]