Artykuły

Uroczystości 12 października we Wrocławiu

.

Płk Krzysztof Majer

.

12 października br. na Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu z wojskową asystą honorową odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna z okazji 79. rocznicy Chrztu Bojowego żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. gen. Tadeusza Kościuszko pod Lenino.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego prezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Rzeczpospolitej Polskiej płk Krzysztof Majer serdecznie przywitał kombatantów, sybiraków, inwalidów wojennych, weteranów. Przywitał zaproszonych gości m.in. nadinsp. Dariusza Wesołowskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, ppłk Annę Czajkowską-Małachowską z 16 Dolnośląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, płk Jacka Pruchnickiego szefa Delegatury Departamentu Kontroli MON, mjr Mariusza Szyszkowskiego z Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, Bartłomieja Ciążyńskiego wiceprzewodniczącego Rady Miasta Wrocławia, księży kapelanów: ks. mitrata płk dr Eugeniusza Bójko, ks. ppor. Piotra Sokołowskiego i ks. Pawła Mikołajczyka. Wyraził radość, że towarzyszą nam przedstawiciele młodego pokolenia z Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Franciszka Juszczaka z Wrocławia pod opieką Joanny Liguzińskiej, Liceum Służb Mundurowych z Wrocławia pod wodzą Karoliny Włodarczyk i klas mundurowych III LO z Lubina pod wodzą Kingi Pożyckiej.

Przywitał delegacje reprezentujące: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Inwalidów Wojennych RP, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego,  Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Wrocławski Klub Generałów WP, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Związek Sybiraków, Dolnośląską Rodzinę Katyńską, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód – Zachód”, Stowarzyszenie Komendantów Policji, dolnośląską i wrocławską Nowej Lewicy, Komunistyczną Partię Polski oraz przedstawicieli Związku Weteranów i Rezerwistów WP RP  oraz Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP z Wrocławia, Lubina, Wałbrzycha, Złotoryi, Głogowa, Dzierżoniowa, Zgorzelca i Rudnej.

Następnie płk Krzysztof Majer wygłosił wystąpienie okolicznościowe. Podkreślił bohaterski czyn polskich żołnierzy pod Lenino, pod dowództwem gen. Zygmunta Berlinga. Bitwy, która była tylko małym epizodem walk na froncie wschodnim ale stała się symbolem waleczności polskich żołnierzy, którzy często z zesłania syberyjskiego, łagrów, z „nieludzkiej ziemi” ruszyli szlakiem bitewnym. Bo jesteśmy dumni z bohaterstwa polskiego żołnierza idącego spod Lenino, przez Wał Pomorski, Kołobrzeg, forsowanie Wisły i Odry, po zatknięcie biało-czerwonej flagi na gruzach Berlina. Zakończył zaś stwierdzeniem „dzisiejsze obchody 79. rocznicy krwawego boju pod Lenino odbywamy w cieniu wojny w Ukrainie. Niestety należy też z żalem podkreślić, że nasz ówczesny sojusznik w walce z hitlerowskimi Niemcami, obecnie sam stał się agresorem napadając na swojego sąsiada”.

Zabierając głos prof. dr hab. Zbigniew Wiktor zwrócił uwagę na kształtowanie patriotyzmu i ducha bojowego żołnierzy dywizji przez kapelana ks. mjr Wilhelma Kupsza i oficerów polityczno-wychowawczych. Z kolei prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Ryszard Janosz podkreślił, że nie zawsze pamięta się, że większość żołnierzy, którzy oddali daninę krwi pod Lenino nie zdążyło wcześniej do armii gen. Władysława Andersa. A dziś związek zabiega o pamięć o ofiarach „nieludzkiej ziemi”.

Tradycyjnie spotkanie było okazją do podziękowania za aktywną działalność w stowarzyszeniach kombatanckich i żołnierskich, a zwłaszcza w popularyzowaniu tradycji i historii Wojska Polskiego. Zostali odznaczeni: Pamiątkowym Kombatanckim Krzyżem Zwycięzcom 1945  kpr. Marek Zatorski, Krzyżem Czynu Bojowego 1 i 2 Armii Wojska Polskiego ppor. zs Marek Wojciechowski, Krzyżem Zwycięstwa ppor. Marian Szagała, a Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą PTTK „Szlak 2 Armii WP” odebrał ks. Paweł Mikołajczyk.

Kapelani trzech wyznań odmówili w intencji poległych i pomordowanych ofiar II wojny światowej modlitwę ekumeniczną, a następnie zostały złożone, wieńce, wiązanki kwiatów i zapalone znicze pod pomnikiem. Przejmująco zabrzmiał sygnał „cisza” w wykonaniu trębacza Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych. Prezes Krzysztof Majer podziękował za liczny udział w uroczystości, zwłaszcza dziewięciu pocztów sztandarowych. Słowa podziękowania za pomoc w organizacji uroczystości patriotyczno-religijnej skierował pod adresem Dowódcy Garnizonu WP płk dr Jerzego Kwika i Dowódcy 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia płk Dariusza Dejneki. Uroczystość zakończyło odegranie pieśni reprezentacyjnej WP i oddanie honorów przez poczty sztandarowe pod pomnikiem.

płk Krzysztof Majer

Inne z sekcji 

Tacy maleńcy na łupinie orzecha stojąc. Odyseja rodzaju ludzkiego

  Grzegorz Wojciechowski Bogusław Andrzej Dębek. Europejczycy. Słowianie, seria Początki Ludów, wydawnictwo Bellona, Warszawa 2019 r., s. 295.       Rzadko się zdarza, że książka traktująca o przeszłości i to tej nawet bardzo odległej, opowiada w dużej mierze o przyszłości, tak właśnie jest z książką Bogusława Andrzeja Dębka Europejczycy. Słowianie.  Nie sposób czytając ją nie oddać […]

Legenda o Piekielnej Dolinie koło Zamku Chojnik, diable i kogucie

  Grzegorz Wojciechowski        Najstarsi ludzie tego już nie pamiętają, który to z panów na Chojniku, zapragnął wznieść kamienny most, aby połączyć nim zamek z górą Żar. Nie piszą też o tym w uczonych księgach, albo zamkowych kronikach, tych bowiem nie ma, spaliły się zapewne w czasie pożaru w roku 1675.    Jednak ludzie, którzy […]