Artykuły

Ukraina: Kara dla zbrodniarzy

.

Andrzej Małkiewicz

.

 

29 listopada ministrowie sprawiedliwości państw G7 zgodzili się podczas spotkania w Berlinie na utworzenie wspólnej sieci koordynującej dochodzenia w sprawie okrucieństw i zbrodni wojennych w Ukrainie. Uczestniczyli także prokuratorzy z Międzynarodowego Trybunału Karnego, prokurator federalny Niemiec i minister sprawiedliwości Ukrainy Denys Maluśka (Денис Малюська).
„Sądowe zbadanie zbrodni, popełnionych w Ukrainie, może zająć lata, a nawet dziesięciolecia. Ale będziemy do tego dobrze przygotowani, i będziemy nad tym pracować tak długo, jak będzie to konieczne” – oświadczył minister sprawiedliwości RFN Marco Buschmann.
We wspólnej deklaracji ministrowie potwierdzili, że kraje G7 zapewnią w każdym z państw grupy centralny krajowy punkt kontaktowy do ścigania zbrodni. Umożliwi to wymianę informacji dotyczących dowodów i procedur prawnych między państwami i organizacjami międzynarodowymi. Zeznania ofiar napaści na tle seksualnym powinny być nagrywane w taki sposób, aby mogły stanowić dowód w sądzie – tak, aby ofiary składały swoje zeznania tylko raz.
Buschmann podkreślił, że wtorkowe rozmowy były pierwszym tego rodzaju spotkaniem w historii G7. Przypomniał, że zgodnie z zasadami jurysdykcji międzynarodowej Niemcy skazały dwóch byłych oficerów syryjskiego wywiadu w przełomowym procesie, toczącym się w sprawie stosowania tortur przez państwowy reżim w Syrii.
Bloomberg poinformował, że administracja Bidena prowadzi konsultacje, czy uznać prywatną firmę wojskową Grupa Wagnera, kontrolowaną przez Jewgienija Prigożyna, za zagraniczną organizację terrorystyczną. Taka decyzja pozwoliłaby USA na wszczęcie postępowania karnego przeciw Grupie Wagnera i jej członkom, a także na przejęcie jej aktywów na całym świecie (Daniel Flatley, Stephanie Baker, US Is Weighing a Terrorism Label for Russia’s Wagner Group Mercenaries, https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-29/ukraine-latest-zelenskiy-says-grain-drive-exceeds-180-million?leadSource=uverify%20wall – dostęp 30 listopada 2022 r.).
30 listopada przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała prace nad międzynarodowym porozumieniem umożliwiającym konfiskatę zamrożonych rosyjskich aktywów. Uzyskane tą drogą pieniądze miałyby zostać wykorzystane na wypłatę odszkodowań dla Ukrainy.
Podała, że „szkody poniesione przez Ukrainę szacuje się na 600 mld euro”. Zapewniła, że „Mamy środki, by zmusić Rosję do zapłaty. Zablokowaliśmy 300 miliardów euro rezerw Rosyjskiego Banku Centralnego i zamroziliśmy 19 miliardów euro należących do rosyjskich oligarchów”. Wkrótce, w drodze porozumień z poszczególnymi państwami, powołane zostaną instytucje zarządzające tymi środkami, pozwalające wykorzystać je na potrzeby Ukrainy. „Russia’s horrific crimes will not go unpunished” (Przerażające zbrodnie Rosji nie pozostaną bezkarne) – podsumowała (Statement by President von der Leyen on Russian accountability and the use of Russian frozen assets, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_7307 – dostęp 30 listopada 2022 r.).

.

Motor Sicz – między Ukrainą, Chinami i Rosją (z niewielkim, ale ważnym udziałem Bośni)

Umaro Sissoco Embaló wchodzi do gry

Rozmyślania o losach Putina*

Nowa Rosja?

Inne z sekcji 

Fraszki Jana Zacharskiego: Z życia wzięte

Jan Zacharski . Hipokryci Władze mają obowiązek, By uznać partnerski związek, Nie uznają tego celu Hipokryci z PSL-u. . Odsiadka Spytał mnie ostatnio ktoś, Czy będzie siedział pan Woś, Posadzić się go nie uda, Bo go ułaskawi Duda. . W celi Utracony autorytet, Uchylony immunitet, Choć bardzo tego nie chcieli, Trafrasfią do więziennej celi. . […]

Fraszki Jana Zacharskiego: Z publicznej areny

. Jan Zacharski . Dzikie plemię Kala naszą polską ziemię Imigrantów dzikie plemię, W rękach trzymając maczety, Gwałcą dzieci i kobiety, Nosiciele pierwotniaków, Którymi PIS straszy rodaków. . O pośle Mateckim To chwila doniosła Nachlanego posła, Który nie widzi w tym obciachu, Że po sejmowym chodzi dachu. . Będą odbierać Wśród krewnych i znajomych królika […]