Stowarzyszenie "Pokolenia"

Uchwała Zarządu Krajowego Stowarzyszenia POKOLENIA w sprawie oceny wyborów parlamentarnych 2019

.

Uchwała Zarządu Krajowego Stowarzyszenia POKOLENIA w sprawie oceny wyborów parlamentarnych 2019.

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia POKOLENIA z satysfakcją przyjmuje wyniki wyborów do Sejmu i Senatu odbytych 13 października 2019 roku. Cieszy nas powrót Lewicy do polskiego parlamentu. Sprawdziła się formuła trzech pokoleń polskiej Lewicy, imponowało zaangażowanie kandydatów i wolontariuszy w kampanie wyborczą, rezonans społeczny jaki uzyskały propozycje programowe Lewicy.
Gratulując nowo wybranym posłankom i posłom, senatorowi i senatorce Lewicy sądzimy, że ten sukces nie byłby możliwy bez demonstrowanej i rzeczywistej jedności lewicowych formacji, wyrazistości programowej i konsekwencji w dialogu z lewicową częścią polskiego społeczeństwa. Jesteśmy przekonani, że te wartości są nadal gwarancją kolejnych kroków Lewicy na drodze do odzyskania wpływów społecznych i uzyskania wpływu na wykonywanie władzy w Polsce. Nie zgubcie ich nasi młodzi Przyjaciele! Działając na rzecz przyszłości nie zapominajcie o pokoleniach rodaków, którzy po wojnie, w okresie Polski Ludowej odbudowywali kraj i rozwijali wszystkie dziedziny gospodarstwa narodowego.
Jednocześnie serdecznie dziękujemy tym członkom i sympatykom naszego Stowarzyszenia, którzy w różnych rolach brali udział w tej kampanii. Dziękujemy kandydatom i ich współpracownikom, tym, którzy wsparli kampanię finansowo i tym, którzy prowadzili kampanię wśród rodzin, przyjaciół i sąsiadów. Przed nami jeszcze długa droga do zwycięstwa. Za kilka miesięcy wybory prezydenckie i zanim się obejrzymy kolejne parlamentarne. Życzymy wszystkim, aby starczyło nam na tej drodze zdrowia, wytrwałości i konsekwencji.

Inne z sekcji 

Związek Młodzieży Polskiej wobec wydarzeń 1956 roku

. Oświadczenie Prezydium Zarządu Głównego ZMP po VIII Plenum KC PZPR . W polskim ruchu młodzieżowym zachodzą nowe zjawiska. Związek Młodzież Polskiej przestaje istnieć. Na wielu terenach i w poszczególnych ośrodkach działają wprawdzie zarówno koła jak i instancje ZMP, ale postępuje proces rozsadzania organizacji jako jednej formy ruchu młodzieży. Ruch młodzieżowy odradza się na nowych […]

„Rzecz o Związku Młodzieży Socjalistycznej – ani pamflet, ani laurka”

. Stowarzyszenie Pokolenia. Krajowa Komisja Historyczna Rzecz o Związku Młodzieży Socjalistycznej – ani pamflet, ani laurka Warszawa 2002   Spis treści Od Komitetu Redakcjnego ……………………………………………………….. 5 S t u d i a   i   R e f l e k s je Zdzisław Andruszkiewicz: Szkic do  p o r t r e t u …………………………………………… […]