Paweł Niestierow

Wojna w Ukrainie: „Samobójstwa”

. Andrzej Małkiewicz . Czy wszyscy Rosjanie akceptują politykę Putina? Taką wersję upowszechnia oficjalna rosyjska propaganda. I z pewnością jawne protesty są nieliczne. Ale istnieją oznaki, że rzeczywistość jest bardziej złożona. W Ukrainie powstał Legion „Wolność Rosji” (Легион «Свобода России») – formacja złożona z rosyjskich jeńców lub dezerterów, którzy zgodzili się walczyć po ukraińskiej stronie. […]