Aktualności

Stop pazerności Kościoła

.

Krzysztof Śmiszek

.

W związku z tym, że na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie Kościół dostaje od Państwa gigantyczny majątek, dr Krzysztof Śmiszek, poseł na Sejm z Wrocławia, ruszył z nową kampanią społeczną „Stop pazerności Kościoła”.

Z treścią petycji i projektem ustawy „O zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej”, autorstwa naszego Posła, można zapoznać się otwierając stronę internetową https:// https://stoppazernoscikosciola.pl

Osoby, które zgadają się z treścią petycji proszone są o jej podpisanie.

Treść petycji:

W Polsce od lat parafie, diecezje, seminaria duchowne oraz zakony na tzw. Ziemiach Północnych i Zachodnich otrzymują od państwa tysiące hektarów ziemi.
To wszystko warte jest miliardy złotych.

To skandal!

Wszystko dzięki specjalnemu przepisowi art. 70a ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego. Przepis miał rekompensować straty Kościołowi katolickiemu za mienie utracone po II wojnie światowej, a stał się sposobem na życie i łatwe pieniądze dla kleru.

Obecnie toczą się postępowania w sprawie przyznania Kościołowi kolejnych tysięcy hektarów w naszych województwach – w województwie opolskim postępowaniami objętych jest 3585,85 ha, w dolnośląskim 3328,71 ha. To są kolejne setki milionów z naszego wspólnego majątku.

.

Mamy tego dość!

Kościół katolicki już jest jednym z najbogatszych posiadaczy ziemskich w kraju. A ciągle wyciąga ręce po więcej.
Ten przepis już dawno stracił swój cel i sens!

Dlatego apelujemy do Pani Marszałek o jak najszybsze procedowanie projektu ustawy, która wreszcie ukróci ten demoralizujący proceder. Ustawę wniosła grupa posłów Klubu Lewicy, a przedstawicielem wnioskodawców jest dolnośląski poseł dr Krzysztof Śmiszek.

W czasach, kiedy jest tak wiele innych potrzeb nie ma miejsca na rozdawnictwo tym, którzy mają już tak wiele!

W czasach kryzysu społecznego, zdrowotnego i ekonomicznego, kiedy setki tysięcy Polek i Polaków znalazło się w rozpaczy i na krawędzi ubóstwa, nie powinniśmy pozwalać na pozbywanie się publicznego majątku!

Szanowna Pani Marszałek! Czas na działanie! Czas skończyć z pazernością Kościoła!

Czas na szybkie uchwalenie ustawy, która zakończy rozdawnictwo ziemi na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie!

Ustawa z dnia … 2021o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Art.1.W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r.poz. 1347) uchyla się art. 70aw całości.

Art. 2.Właściwy wojewoda wyda decyzje w sprawie wniosków, o których mowa w ust. 1 przepisu uchylanego w art. 1, złożonych przed dniem wejścia ustawy w życie, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.

Art.3.Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie czytaj pod linkiem poniżej

https://stoppazernoscikosciola.pl/

Inne z sekcji 

Na Uniwersytecie Wrocławskim: Uczta u Platona

. Grzegorz Wojciechowski .   Tak, to już około 2300 lat minęło – jak ten czas szybko leci. Tak jak wówczas w Atenach w swojej Akademii, Platon tworzył koncepcję państwa doskonałego, tak 25 listopada, na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego postanowiła to uczynić Lewica. Sympozjum, które nazwano „Lewica po neoliberalizmie” rozpoczęło się od wykładu prof. […]

Sympozjum: Lewica po neoliberalizmie – 25 listopada

. Zapraszamy wszystkich chętnych zainteresowanych ekonomią polityczną i skutkami ekonomicznymi i politycznymi neoliberalizmu na wykład prof. Grzegorza Kołodki. . . Czytać Kołodkę