Aktualności

Spotkanie koordynacyjne kierownictw związków kombatanckich i żołnierskich

.

Płk Krzysztof Majer

.

25 stycznia br. w siedzibie Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP odbyło się spotkanie koordynacyjne kierownictw związków kombatanckich i żołnierskich, w którym wzięli udział: mgr Teresa Włodarek, prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więżniów Politycznych, płk mgr Wojciech Olenderek, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Okręgowego ZIW RP, por. mgr Józef Dymalski, sekretarz Zarządu Okręgowego ZIW RP, płk doc. dr Władysław Tkaczew, prezes Zarządu Okręgowego Towarzystwa Wiedzy Obronnej, kmdr WP gen. bryg. ds mgr Aleksander Podolski, sekretarz Zarządu Okręgowego Towarzystwa Wiedzy Obronnej, regent Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych oraz płk WP gen. zs mgr Krzysztof Majer, wiceprezes Zarządu Głównego i prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP oraz dowódca Okręgu Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP, pozostali prezesi nie dotarli z przyczyn zdrowotnych lub losowych.

Na wstępie zaproponowałem uczczenie chwilą ciszy pamięć zmarłego niedawno płk doc. dr Andrzeja Kotlińskiego, prezesa Wrocławskiego Oddziału Instytutu Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego oraz wręczyłem Medal Pamiątkowy 75-lecia Powrotu Dolnego Śląska i Głogowa do Macierzy kol. Aleksandrowi Podolskiemu. Następnie prezesi omówili działania programowo-organizacyjne w minionym roku. Jak łatwo się domyślić stan pandemii Covid-19 znacząco ograniczył nasze działania programowo-organizacyjne. Spotykaliśmy się w wąskim gronie, a w uroczystościach państwowych i wojskowych brały udział niewielkie delegacje. Jednak dbaliśmy o publikowanie materiałów historycznych. Przykładami niech będą wydawnictwa: Związku Żołnierzy WP, TWO i UPUM – Wojna polsko-sowiecka. 75. rocznica zakończenia II wojny światowej, /praca zbiorowa/, Kształcenie i wychowanie obronne oraz polskie tradycje orężne, gen. bryg. ds mgr Aleksander Podolski, płk doc. dr Władysław Tkaczew, Zarząd Okręgowy ZIW RP – Tragiczna rocznica 80-lecie wybuchu II wojny światowej, /praca zbiorowa/, Powrót Polski na Ziemie Zachodnie, /praca zbiorowa/, Zarząd Dolnośląski ZWiRWP cd. serii wydawniczej – Nr 43 prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz, Józef Piłsudski wobec Ukrainy, Nr 44 ppłk ds Norbert Wójtowicz, Związek Patriotów Polskich jako sposób na przeżycie polskich zesłańców w obwodzie aktiubińskim, Nr 45 mjr zs dr inż. Janusz Fuksa, Badacze bezkresnej ziemi, Nr 46 ppłk dr Józef Frączek, Dekomunizacja – szaleństwo czy metoda, Nr 47 gen. bryg. dr Zdzisław Rozbicki, O historii i nie tylko …” Zarządowi Dolnośląskiemu ZWiRWP udało się zorganizować uroczystości patriotyczno religijne z wojskową asystą honorową żołnierzy 10 WrPD: 26 maja 2020 r. z okazji 75. rocznicy Defilady Zwycięstwa żołnierzy 10 Dywizji Piechoty na Placu Wolności oraz 12 października 2020 r. z okazji 77. rocznicy Chrztu Bojowego żołnierzy 1 Dywizji Piechoty pod Lenino na Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu. Liczymy na życzliwość Dowódców 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej i 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia w organizacji tych uroczystości w bieżącym roku. Należy też podkreślić, że dzięki powołaniu oddziałów Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP wielu naszych działaczy mogło otrzymać odznaczenia i awanse strzeleckie. Zarząd Okręgowy ZIW RP włączył się w organizację wystawy Wrocławskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów.

W drugiej części spotkania zastanawialiśmy się wspólnie nad realizacją zadań w 2021 roku. Zarząd Okręgu TWO wspólnie z Unią Polskich Ugrupowań Monarchistycznych planują 15.09.2021 r. zorganizować sesję popularnonaukową „Kształcenie i wychowanie obronne oraz polskie tradycje orężne”. Zarząd Okręgowy ZIW RP planuje zorganizować: Dzień Inwalidy Wojennego, konferencję popularnonaukową o walkach legionów polskich, spotkanie świąteczno-noworoczne oraz współudział w organizacji wystawy kolekcjonerów. Zarząd Dolnośląski ZWiRWP planuje wzorem lat ubiegłych organizację uroczystości 26 maja oraz 12 października br. oraz przeprowadzenie jesienią kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Jednakże organizacja tych przedsięwzięć będzie możliwa w przypadku zluzowania obostrzeń pandemicznych.

Więcej na ten temat, link poniżej.

.

Spotkanie koordynacyjne

 

Inne z sekcji 

Sprawa Jana Pawła II

. Grzegorz Wojciechowski .   Już wcześniej i to nawet wiele lat wcześniej, pisałem, że polscy katolicy będą zmuszeni zetknąć się z prawdą o Karolu Wojtyle i, że będzie to ciężkie zderzenie z rzeczywistością, które doprowadzi do ataków histerii zdewociałej części naszego społeczeństwa. To co teraz  wyrabiają obrońcy czci polskiego papieża, zaczyna przeradzać się w […]

Wszystkiego najlepszego w Dniu Kobiet

. Wszystkim Paniom, w dni ich święta, bez względu na ich przekonania polityczne i światopogląd,        Życzymy,   aby były szczęśliwe, kochające i kochane.   W tym roku szczególnie dużo szczęścia życzymy wszystkim paniom z Ukrainy, niech nastaną dla nich lepsze dni.  Dużo szczęścia i miłości.     Redakcja portalu „Lewicowy Dolny Śląsk” . […]