Komentarze i oświadczenia

SLD we Wrocławiu za odebraniem kard. Gulbinowiczowi tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia

.

Uchwała nr 1/11/2020 Zarządu Sojuszu Lewicy Demokratycznej we Wrocławiu ws. odebrania kard. Henrykowi Gulbinowiczowi tytułu honorowego obywatela Wrocławia.

& 1

Wobec ciążących na kard. Henryku Gulbinowiczu zarzutach i oskarżeniach o molestowanie seksualne nieletnich, którego następstwem jest pozbawienie przez Stolicę Apostolską kard. Henryka Gulbinowicza insygniów biskupich oraz wymierzenie mu surowych kar, zwracamy się do Rady Miejskiej Wrocławia o pozbawienie kard. Henryka Gulbinowicza tytułu „Civitate Wratislaviensi Donatus”. Stoimy na stanowisku, ze tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia przyznawany przez Radę Miejską wybitnym osobom o nieskazitelnej reputacji zobowiązuje radnych miejskich SLD do głosowania za odebraniem kard. Henrykowi Gulbinowiczowi tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia, który Rada Miejska Przyznała mu w 1996 r.

& 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

Pd Inicjatywa uchwałodawcza – Poczta w Onet.pl

,

Jan Paweł II – nieświęty święty.

Kardynał Gulbinowicz ukarany. Jego wina, jego bardzo wielka wina

Inne z sekcji 

Oświadczenie PPS Bydgoszcz-Strzelno z 8. maja 2021 r.

. Oświadczenie Polskiej Partii Socjalistycznej . Bydgoszcz-Strzelno 08.05.2021 roku . W dniu dzisiejszym przypada 76. rocznica zakończenia II wojny Światowej , w której udział wzięła sformowana na terenie ZSRR 1. Dywizja Piechoty im. Generała T. Kościuszki po dowództwem gen. Zygmunta Berlinga. To ważna dla Wojska Polskiego i naszego Narodu data, przypominająca o okropnościach II wojny […]

Lewica we Wrocławiu przeciwko pomnikowi Żołnierzy Wyklętych

. Bartłomiej Ciążyński . Moi Drodzy, . Chcę Wam zadeklarować, że radni Lewicy – Ciążyński, Cyrul, Kłosowski – będą przeciwko postawieniu pomnika „Żołnierzy Wyklętych”. Dlaczego (w dużym skrócie)?: 1. Pojęcie „Żołnierzy Wyklętych” zostało wykreowane i zawłaszczone już na początku lat 90 (wymyślił je Mariusz Kamiński, dzisiaj minister w rządzie PiS) w celach propagandowych, żeby zohydzić […]