Redaktor naczelny:

         Grzegorz Wojciechowski

 

           Dziennikarze :

.

 

         Bożena Bamwenda

.

 .

        Wojciech Mach

.

   Dr Mirosław Małecki

.

      Krzysztof Majer

.

    Prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz

.

  Dr Ziad Abou Saleh

.

       Współpracownicy:

 

Dr Radosław Czarnecki

          Jan Chudy

          Leszek Miller

         Jan Zacharski

 

 

.

     

.