Komentarze i oświadczenia

Rada Miejska Wrocławia. Nowy Klub Prezydencki

.

Koleżanki i Koledzy, 

.

Zgodnie z rekomendacją Rady Miejskiej SLD Radni SLD współutworzyli 19-osobowy Klub Prezydencki w RMW, który nazywa się Forum Jacka Sutryka Wrocław Wspólna Sprawa. Przewodniczącym Klubu został nasz dotychczasowy Przewodniczący Klubu Sojusz dla Wrocławia – Jarosław Krauze, do Prezydium Klubu wszedł radny Dominik Kłosowski. W ramach tego Klubu Radnych utworzymy Frakcję Lewicy. 

Pozwolę sobie powtórzyć argumenty, które przytaczałem przy grudniowej uchwale RM SLD rekomendującej utworzenie i wejście do prezydenckiego klubu radnych:

Po pierwsze, nasza dotychczasowa  współpraca z Prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem układała się dobrze, zbudowaliśmy wzajemne zaufanie. Do wyborów do Rady Miejskiej Wrocławia szliśmy w koalicji, ale z programem, którego postulaty zostały włączone do programu kandydata na prezydenta J. Sutryka. Ten program jest realizowany. Szereg naszych postulatów przedwyborczych zostało już zrealizowanych (np. program Zmień Piec, Taxi Senior, bezpłatne przejazdy MPK dla seniorów i uczniów, remonty torowisk, przeciwdziałanie mowie nienawiści) lub zostały uwzględnione na kolejne lata w tej kadencji (np. budowa nowych linii tramwajowych).  Wspólne są nam wartości samorządności, praworządności, społecznej wrażliwości  i równouprawnienia.

Po drugie, nasza rola i podmiotowość ulegnie wzmocnieniu. Wynegocjowaliśmy utworzenie w ramach klubu radnych Frakcji. Będzie to frakcja Lewica lub Nowa Lewica. Dotychczas w klubie radnych Sojusz dla Wrocławia takiej gwarancji autonomii nie mieliśmy. Ponadto, została nam zagwarantowana autonomia w inicjatywach i głosowaniach o charakterze tożsamościowym i światopoglądowym. Powyższe gwarancje naszej lewicowej autonomii zostały potwierdzone Porozumieniem o współpracy sygnowanym przez wszystkich radnych – założycieli Klubu oraz Regulaminem, który został uchwalony na pierwszym posiedzeniu Klubu.

Pozdrawiam,

Bartłomiej Ciążyński

Przewodniczący SLD Wrocław

Inne z sekcji 

List otwarty do posła Bogdana Zdrojewskiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu

. List otwarty do posła Bogdana Zdrojewskiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu . Szanowny Panie Przewodniczący,   Przesyłamy uwagi Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej do propozycji przebudowy mediów publicznych w Polsce, w nadziei, że biedą one wykorzystane w toku prac nad nową ustawą medialną. Deklarujemy pomoc i udział w pracach komisji. Autorem poniższego tekstu […]

Oświadczenie PPS Bydgoszcz-Strzelno z 8. maja 2021 r.

. Oświadczenie Polskiej Partii Socjalistycznej . Bydgoszcz-Strzelno 08.05.2021 roku . W dniu dzisiejszym przypada 76. rocznica zakończenia II wojny Światowej , w której udział wzięła sformowana na terenie ZSRR 1. Dywizja Piechoty im. Generała T. Kościuszki po dowództwem gen. Zygmunta Berlinga. To ważna dla Wojska Polskiego i naszego Narodu data, przypominająca o okropnościach II wojny […]