Aktualności

„Pokolenia” wybrały nowe władze

.

24 września 2022 r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Członków Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „POKOLENIA”. Udział w nim wzięli członkowie stowarzyszenia z terenu Dolnego Śląska oraz ustępujące władze i członkowie Komisji Rewizyjnej przy Radzie Dolnośląskiej. Obrady prowadził

Józef Misztal – działacz „Pokoleń” z Wołowa . Wybrano nową   Radę Dolnośląską  oraz jej przewodniczącą , którą została ponownie Bożena Bamwenda.  Po burzliwej debacie na temat  wojny Rosji z Ukrainą oraz zadań lewicy w tej sytuacji. wybrano także delegatów na Krajowe Walne  Zgromadzenie  Delegatów Stowarzyszenia przyjęto  Uchwały co do kierunków dalszej działalności Dolnośląskiego Oddziału „Pokoleń”.

Wybrano nowe władze stowarzyszenie, komisję rewizyjną oraz delegatów na IX Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia „Pokolenia”.

.

Rada Dolnośląska Stowarzyszenia „Pokolenia

Bożena Bamwenda –  przewodnicząca

Zbigniew Gapiński  –  vice przewodniczący

Wiesław Sowała – vice przewodniczący

Olszewska Jolanta – sekretarz

Bożena Drzewińska – skarbnik

Dobrucki Andrzej

Grbowska Elżbieta

Gwiazda Mieczysław

Krawczuk Lidia

Małecki Mirosław

Misztal Józef

Opyd Eugeniusz

Przytocki Jan

Sokoła Włodzimierz

Wróblewska Mariola

Ząbek Bożena

.

Komisja Rewizyjna

Kwiatkowski Przemysław – przewodniczący

Kolanko Anna

Krzyżyk Regina

.

Delegaci na IX Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia „Pokolenia”

Bamwenda Bożena

Gapiński Zbigniew

Misztal Józef

Opyd Eugeniusz

Suty Krzysztof

Śmiszek Krzysztof

Orzech Krzysztof – rezerwowy

.

Notatkę sporządził Mirosław Małecki

Inne z sekcji 

Sprawa Jana Pawła II

. Grzegorz Wojciechowski .   Już wcześniej i to nawet wiele lat wcześniej, pisałem, że polscy katolicy będą zmuszeni zetknąć się z prawdą o Karolu Wojtyle i, że będzie to ciężkie zderzenie z rzeczywistością, które doprowadzi do ataków histerii zdewociałej części naszego społeczeństwa. To co teraz  wyrabiają obrońcy czci polskiego papieża, zaczyna przeradzać się w […]

Wszystkiego najlepszego w Dniu Kobiet

. Wszystkim Paniom, w dni ich święta, bez względu na ich przekonania polityczne i światopogląd,        Życzymy,   aby były szczęśliwe, kochające i kochane.   W tym roku szczególnie dużo szczęścia życzymy wszystkim paniom z Ukrainy, niech nastaną dla nich lepsze dni.  Dużo szczęścia i miłości.     Redakcja portalu „Lewicowy Dolny Śląsk” . […]