Artykuły

Mao Zedong: Imperializm i wszyscy reakcjoniści są papierowymi tygrysami

.

Mao Zedong

.

IMPERIALIZM I WSZYSCY REAKCJONIŚCI SĄ PAPIEROWYMI TYGRYSAMI

.

Wszyscy reakcjoniści są papierowymi tygrysami. Na pozór reakcjoniści są straszni, lecz w rzeczywistości nie są tak silni. Z punktu widzenia perspektywy prawdziwie potężną siłą jest naród, a nie reakcjoniści.

Rozmowa z amerykańską dziennikarką Anną Luizą Strong”(Sierpień 1946 roku),Dzieła wybrane, t. IV.

.

Jak każda rzecz na świecie ma dwoisty charakter (jest to prawo jedności przeciwieństw), tak samo imperializm i wszyscy reakcjoniści też mają dwoisty charakter, są oni prawdziwymi tygrysami, a równocześnie są papierowymi tygrysami. W historii przed zdobyciem władzy i przez pewien czas po jej zdobyciu klasy właścicieli niewolników, feudalnych obszarników i burżuazja były pełne żywotności, rewolucyjne i postępowe, były więc prawdziwymi tygrysami. W okresie późniejszym, w miarę tego, jak ich przeciwstawne strony — klasy niewolników, chłopów i proletariat —stopniowo rosły i wzmacniały się, podejmowały coraz ostrzejszą walkę przeciwko nim, wtedy klasy właścicieli niewolników, feudalnych obszarników i burżuazja przekształcały się stopniowo w swoje przeciwieństwo: stały się reakcjonistami, wstecznymi ludźmi, przekształciły się w papierowe tygrysy. Koniec końców zostały one obalone lub zostaną obalone przez naród. Reakcyjne, wsteczne i zgniłe klasy zachowywały jeszcze taki dwoisty charakter i wtedy, kiedy naród prowadził przeciwko nim walkę na śmierć i życie. Z jednej strony, były one prawdziwymi tygrysami, pożerały ludzi, pożerały ich milionami i dziesiątkami milionów. Walka narodu przeżywała epokę wielkich trudności, na jej drodze było wiele zwrotów i zygzaków. Żeby obalić panowanie imperializmu, feudalizmu i kapitalizmu biurokratycznego w Chinach, naród chiński potrzebował ponad 100 lat i padło ofiarą dziesiątki milionów ludzi, zanim wywalczył zwycięstwo w 1949 roku. Popatrzcie, czyż nie były to żywe, żelazne, prawdziwe tygrysy? A jednakże ostatecznie przekształciły się one w papierowe, martwe, sojowo-twarogowe

tygrysy. Są to fakty historyczne. Czyż tych faktów ludzie nie widzieli, nie słyszeli o nich? Naprawdę jest ich tysiące i dziesiątki tysięcy! Tysiące i dziesiątki tysięcy! Dlatego też rozpatrując istotę rzeczy, rozpatrując z punktu widzenia perspektywy i z punktu widzenia strategii imperializm i wszyscy reakcjoniści muszą być uważani za takich, jakimi są oni w rzeczywistości, za papierowe tygrysy. Na tej podstawie opiera się nasza myśl strategiczna. Z drugiej strony, są oni również żywymi, żelaznymi i prawdziwymi tygrysami, które pożerają ludzi. Na tej podstawie opiera się nasza myśl taktyczna.

Przemówienie na posiedzeniu Biura Politycznego KC KPCh w Wuczangu (1grudnia 1958 roku), cytowane według notki do tytułu pracy Rozmowa z amerykańską dziennikarką Anną Luizą Strong, Dzieła wybrane, t. IV.

.

Powiedziałem, że wszyscy tak zwani potężni reakcjoniści, bez wyjątku, są tylko papierowymi tygrysami. Ponieważ są oni oderwani od ludu. Popatrzcie, czyż Hitler nie był papierowym tygrysem? Czyż Hitler nie został obalony? Powiedziałem również, że rosyjski car, chiński cesarz i japoński imperializm byli papierowymi tygrysami. Jak widzicie, wszyscy oni zostali obaleni. Imperializm amerykański nie został jeszcze obalony, dysponuje on jeszcze bombą atomową. Moim zdaniem, on również zostanie obalony, jest on także papierowym tygrysem.

Przemówienie na Moskiewskiej Naradzie Partii Komunistycznych i Robotniczych(18 listopada 1957 roku).

.

Kamień potłucze stopy temu, kto go uniósł, jest to przysłowie, w którym naród chiński opisuje postępowanie niektórych głupców. Reakcjoniści wszystkich krajów są właśnie tego rodzaju głupcami. Prześladowania różnego rodzaju stosowane przez nich przeciwko rewolucyjnym narodom mogą w ostatecznym rachunku tylko przyśpieszyć narastanie jeszcze bardziej szerokiej i jeszcze bardziej gwałtownej rewolucji ludowej. Czyż prześladowania różnego rodzaju stosowane przez rosyjskiego cara i Czang Kai-szeka przeciwko rewolucyjnym narodom nie odegrały takiej roli pobudzającej w stosunku do wielkiej rewolucji rosyjskiej i wielkiej rewolucji chińskiej?

Przemówienie na jubileuszowej sesji Rady Najwyższej ZSRR z okazji 40-tej rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej(6 listopada 1957roku).

.

Imperializm amerykański od ostatnich dziewięciu lat okupuje nasze terytorium Tajwan, niedawno posłał on również swoje siły zbrojne i okupował Liban. Stany Zjednoczone utworzyły setki baz wojskowych w wielu krajach na całym świecie. Chińskie terytorium Tajwan, a także Liban oraz wszystkie amerykańskie bazy wojskowe poza granicami USA są pętlami na szyi imperializmu amerykańskiego. Nie kto inny, a sami Amerykanie zrobili te pętle i nałożyli je sobie na szyję, podając końce sznura narodowi chińskiemu, narodom krajów arabskich i narodom całego świata miłującym pokój i występującym przeciw agresji. Im dłużej agresorzy amerykańscy pozostaną w tych rejonach, tym bardziej zaciśnie się pętla na ich szyi. Przemówienie na Najwyższej Konferencji Państwowej (8 września 1958 roku). Imperialiści długo nie pociągną, ponieważ czynią tylko zło, popierają wyłącznie antyludową reakcję w różnych krajach, okupują dużą ilość kolonii, półkolonii i baz wojskowych, zagrażają pokojowi wojną atomową. W ten sposób oni zmuszają ponad 90 proc. ludności całego świata do powszechnego wystąpienia przeciwko nim obecnie lub w przyszłości. Jednakże imperialiści jeszcze żyją, nadal uprawiają samowolę w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Na Zachodzie, w swych krajach uciskają oni nadal masy ludowe. Taka sytuacja musi ulec zmianie. Zadaniem narodów całego świata jest położenie kresu agresji i uciskowi imperializmu, głównie imperializmu amerykańskiego.

Wywiad dla korespondenta Agencji Sinhua (29 września 1958 roku).

.

Imperializm amerykański uprawiając samowolę wszędzie, postawił sam siebie na pozycjach wrogich wobec narodów całego świata, staje się coraz bardziej wyizolowany. Bomby atomowe i wodorowe w rękach imperialistów amerykańskich nie zdołają zastraszyć tych, którzy nie chcą być niewolnikami. Fali gniewu narodów całego świata przeciwko amerykańskim agresorom nie da się powstrzymać. Walka narodów całego świata przeciwko imperializmowi amerykańskiemu i jego psom łańcuchowym na pewno będzie odnosić jeszcze bardziej wielkie zwycięstwa.

Oświadczenie dla poparcia sprawiedliwej walki patriotycznej narodu panamskiego przeciwko imperializmowi amerykańskiemu(12 stycznia 1964roku).

.

Jeżeli amerykańskie koła kapitału monopolistycznego upierać się będą W prowadzeniu polityki agresji i wojny, to na pewno przyjdzie dzień, w którym zostaną skazane przez narody całego świata na szubienice. Ten sam los czeka popleczników Stanów Zjednoczonych.

Przemówienie na Najwyższej Konferencji Państwowej (8 września 1958 roku).

.

W celu prowadzenia walki z wrogiem wypracowaliśmy sobie w ciągu długiego okresu czasu takie stanowisko: z punktu widzenia strategii powinniśmy lekceważyć wszystkich wrogów, a z punktu widzenia taktyki powinniśmy do nich odnosić się z całą powagą. Oznacza to, że w całości musimy lekceważyć wszystkich wrogów, ale w odniesieniu do każdego konkretnego zagadnienia musimy odnosić się do nich z całą powagą. Jeżeli w całości nie będziemy lekceważyć wrogów, to popełnimy błąd oportunistyczny. Marks i Engels wtedy, kiedy było ich tylko dwóch, twierdzili, że kapitalizm zostanie obalony na całym świecie. Ale w odniesieniu do konkretnych zagadnień, w odniesieniu do każdego z osobna wroga, jeżeli nie będziemy odnosić się do nich z całą powagą, to popełnimy błąd awanturnictwa. Bitwy toczą się tylko jedna po drugiej,a siły nieprzyjacielskie mogą być niszczone tylko część po części. Fabryki są budowane tylko jedna za drugą. Chłopi orzą tylko zagon za zagonem. Dotyczy to również i spożywania posiłku. Z punktu widzenia strategii lekceważymyspożywanie posiłku: stwierdzamy, iż możemy zjeść cały posiłek. Praktycznie jednak spożywamy go łyk za łykiem, nie możemy przełknąć wszystkich potraw ze stołu naraz. To się nazywa rozwiązaniem problemu każdego z osobna’, a w literaturze wojskowej rozgromieniem sił nieprzyjacielskich jednostka po jednostce.

Przemówienie na Moskiewskiej Naradzie Partii Komunistycznych i Robotniczych(18 listopada 1957 roku).

.

Uważam, że obecnie nastąpił nowy przełomowy punkt w sytuacji międzynarodowej. W obecnej chwili na świecie są dwa wiatry: wiatr ze wschodu i wiatr z zachodu. W Chinach jest takie przysłowie: Albo wiatr ze wschodu góruje nad wiatrem z zachodu, albo wiatr z zachodu góruje nad wiatrem ze wschodu. Moim zdaniem, obecna sytuacja charakteryzuje się tym, że wiatr ze wschodu góruje nad wiatrem z zachodu, co oznacza, że siły socjalizmu mają przytłaczającą przewagę nad siłami imperializmu.

Przemówienie na Moskiewskiej Naradzie Partii Komunistycznych i Robotniczych(18 listopada 1957 r.

Źródło:

.

Mao Tse-tung

 

Inne z sekcji 

Opowieści Grzegorza Wojciechowskiego: Złoto w Jeżowie Sudeckim

. Grzegorz Wojciechowski .       Już około roku 1305 było wiadomo, że w rejonie Jeżowa Sudeckiego  i pobliskiej Płoszczyny występuje złoto.      W roku 1479 pojawia się w źródłach historycznych wzmianka, iż w tych rejonach wydobywa się złoto i srebro, czynne były w tym czasie co najmniej dwie kopalnie noszące nazwy Św. Elżbiety i Zmartwychwstanie. […]

Dziś Dzień Matki

. Dziś Dzień Matki . Wszystkim MAMOM, w dniu ich święta, życzymy dużo szczęścia i pociechy z dzieci.   . Redakcja Magazynu Dolny Śląsk .