Listy z ZSRR. Przywilej dla burżuazji, ceny i płace

. Wacław Czarnecki .   Sowiety bardzo chętnie  widzą u siebie obcokrajowców,  przywożących  cenną u nich walutę zagraniczną, ale tyl­ko przedstawicieli  burżuazji. Socjalistów nie chcą wpuszczać, nie podając zresztą żadnych  powodów takiego  postępowania. Gdy sekretarz  redakcji „Robotnika” zwrócił się do konsulatu sowieckiego w Warszawie z zapytaniem, czy można będzie uzyskać  wizę  turystyczną  do  Rosji dla  … Czytaj dalej Listy z ZSRR. Przywilej dla burżuazji, ceny i płace