Stowarzyszenie „Pokolenia”

Związek Młodzieży Polskiej wobec wydarzeń 1956 roku

. Oświadczenie Prezydium Zarządu Głównego ZMP po VIII Plenum KC PZPR . W polskim ruchu młodzieżowym zachodzą nowe zjawiska. Związek Młodzież Polskiej przestaje istnieć. Na wielu terenach i w poszczególnych ośrodkach działają wprawdzie zarówno koła jak i instancje ZMP, ale postępuje proces rozsadzania organizacji jako jednej formy ruchu młodzieży. Ruch młodzieżowy odradza się na nowych […]

Uchwała Zarządu Krajowego Stowarzyszenia POKOLENIA w sprawie oceny wyborów parlamentarnych 2019

. Uchwała Zarządu Krajowego Stowarzyszenia POKOLENIA w sprawie oceny wyborów parlamentarnych 2019. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia POKOLENIA z satysfakcją przyjmuje wyniki wyborów do Sejmu i Senatu odbytych 13 października 2019 roku. Cieszy nas powrót Lewicy do polskiego parlamentu. Sprawdziła się formuła trzech pokoleń polskiej Lewicy, imponowało zaangażowanie kandydatów i wolontariuszy w kampanie wyborczą, rezonans społeczny jaki […]

„Rzecz o Związku Młodzieży Socjalistycznej – ani pamflet, ani laurka”

. Stowarzyszenie Pokolenia. Krajowa Komisja Historyczna Rzecz o Związku Młodzieży Socjalistycznej – ani pamflet, ani laurka Warszawa 2002   Spis treści Od Komitetu Redakcjnego ……………………………………………………….. 5 S t u d i a   i   R e f l e k s je Zdzisław Andruszkiewicz: Szkic do  p o r t r e t u …………………………………………… […]

„Rzecz o Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej – bez upiększeń ale i bez negacji”

. Stowarzyszenia Pokolenia. Krajowa Komisja Historyczna „Rzecz o Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej – bez upiększeń ale i bez negacji” Warszawa 2003 . Spis treści . Wstęp ………………………………………………………………………………………………………….. str. 5 W s p o m n i e n i a i R e f l e k s j e J e r z y   […]

Stowarzyszenie Pokolenia – dane organizacji

.     Stowarzyszenie Pokolenia powstało 4 października 2001 roku, jego członkami założycielami byli: Jerzy Andrzej Szmajdziński, Tadeusz Haładaj, Stanisław Hasiak, Eugeniusz Rudziński, Bożena Fink, Wiesław Weitz, Krzysztof Janik, Marek Kaszuba, Dariusz Klimaszewski, Piotr Pertek, Jan Niewiadomski, Ryszard Tracz, Piotr Mochnaczewski, Grzegorz Dittrich, Marian Dziekan, Tadeusz Tomaszewski, Jerzy Rasilewicz, Jerzy Majka, Stefan Skrzydło. Celami statutowymi […]