Gaz ziemny, a zmiany klimatu

. Frida Kleininger . W czasach wielkiego kryzysu klimatycznego i wzrostu siły ruchów klimatycznych postulaty odejścia od paliw kopalnianych zyskują coraz większe poparcie społeczne. Największymi trucicielami klimatu są węgiel i ropa. Emitują znaczne ilości CO2 i nieuchronne będzie zaprzestanie ich wykorzystywania, konieczne to jest aby utrzymać próg bezpieczeństwa średniego wzrostu temperatury. . Czy „czysty gaz” … Czytaj dalej Gaz ziemny, a zmiany klimatu