Ekologia

Gaz ziemny, a zmiany klimatu

.

Frida Kleininger

.

W czasach wielkiego kryzysu klimatycznego i wzrostu siły ruchów klimatycznych postulaty odejścia od paliw kopalnianych zyskują coraz większe poparcie społeczne. Największymi trucicielami klimatu są węgiel i ropa. Emitują znaczne ilości CO2 i nieuchronne będzie zaprzestanie ich wykorzystywania, konieczne to jest aby utrzymać próg bezpieczeństwa średniego wzrostu temperatury.

.

Czy „czysty gaz” w rzeczywistości istnieje?

Wielkie korporacje, takie jak ExxonMobil, Shell i BP próbują nas przekonywać, że alternatywą dla węgla czy ropy i rozwiązaniem dla klimatu może stać się gaz ziemny. Literatura fachowa nie potwierdza tej opinii, gaz ziemny jest również brudnym paliwem kopalnym. Ma bardzo szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

To, co nazywamy „gazem ziemnym”, to głównie metan w wyniku spalania jego powstaje wprawdzie mniej niż w przypadku ropy naftowej i węgla CO2, ale nie jest wolny od jego emisji. Czy ta redukcja CO2 jest wystarczająca, aby osiągnąć wymagany poziom redukcji gazów cieplarnianych? Nie! A CO2 to tylko jedna z części układanki. Dodatkowym problemem – w przypadku gazu ziemnego -oprócz emisji dwutlenku węgla, jest niespalony metan, który wycie-ka do atmosfery podczas całego łańcucha dostaw tego surowca. Większość z nich jest emitowana podczas ekstrakcji, a rosnące wykorzystanie szczelin znacznie powiększa emisje. Dodatkowo metan ześlizguje się podczas transportu rurociągami i łodziami. A metan jest silnym gazem cieplarnianym, znacznie silniejszym, niż mogłoby się wydawać.

Jeśli spojrzymy na ramy czasowe 20 lat, do 2040 r., metan ma o prawie 90 (tak, dziewięćdziesiąt!) razy silniejszy wpływ na środowisko niż wpływ CO2. Nigdy nie będziemy w stanie całkowicie uniknąć emisji metanu. Jednak nawet zaledwie 2-3% zużywanego przez nas gazu będzie uciekać do atmosfery będzie to miało znacznie gorszy wpływ na środowisko niż w przypadku węgla.

.

Gaz nadal stanowi problem nie tylko dla środowiska naturalnego

Oprócz katastrofalnego wpływu na klimat istnieje wiele innych problemów związanych z gazem. Jego wydobycie, szczególnie poprzez szczelinowanie, ale także „konwencjonalne” sposoby wydobywania gazu z ziemi, ma poważne „skutki uboczne”: chemikalia stosowane w wydobyciu gazu zanieczyszczają drogi wodne i warstwy wodonośne. Społeczności przy miejscach wiercenia narażone są na poważne skutki zdrowotne, zanieczyszczenie powietrza stanowi problem w obszarach gdzie jest wykorzystywany w skali przemysłowej. Jednocześnie gaz musi być transportowany, a społeczności w kilku krajach europejskich i poza nimi mobilizują się do walki z gazociągami kopalnymi i terminalami importowymi.

Pomimo świadomości tych wszystkich problemów, widzimy nadal wolę rozbudowy kosztownej infrastruktury wydobycia gazu kopalnego w całej Europie. Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny przekazują miliardy pieniędzy podatników UE na wsparcie systemu gazowego, który nie może odgrywać roli w prawdziwie zdekarbonizowanej gospodarce. Dotyczy to terminali importujących gaz z całego świata, takich krajów jak Katar, Peru, Algieria lub Stany Zjednoczone. Już dziś europejskie terminale importowe gazu otrzymują regularne ładunki tego schłodzonego surowca, w tym gazu frackowanego ze Stanów Zjednoczonych.

.

Tworzywa sztuczne i nawozy – wykonane z gazu

Istnieje wiele innych faktów dotyczących gazu, o których niewiele osób wie. Jednym z nich jest to, że gaz kopalny jest również wykorzystywany do napędzania światowej produkcji nawozów i produkcji tworzyw sztucznych. Nacisk na szczelinowanie w USA jest na przykład bezpośrednio związany z produkcją tworzyw sztucznych w sercu Europy; Zakłady petrochemiczne w Szkocji i Norwegii regularnie otrzymują frakcjonowane ciecze z gazu ziemnego, które są przekształcane w surowiec do produkcji tworzyw sztucznych. Na Litwie duży udział mocy w terminalu importowym skroplonego gazu ziemnego rezerwuje producent nawozów. Planowane są kolejne decyzje dotyczące importu gazu do nawozów i produkcji tworzyw sztucznych m. in. w Niemczech i Belgii.

.

Przede wszystkim zysk

Stuletnie powiązanie między przemysłem paliw kopalnych i sferą polityki jest powszechnie znanym faktem. Próbując wzmocnić atrakcyjność gazu ziemnego jako surowca i dać uzasadnienie do jego wykorzystania, przemysł paliw kopalnych tworzy szereg koncepcji promocyjnych takich jak: zielony gaz, zdekarbonizowany lub „nie-zawodny” gaz jako partner dla odnawialnych źródeł energii. W naszym obecnym systemie ludzie zawsze będą ponosić koszty, podczas gdy duże koncerny gazowe będą czerpać zyski. Gaz i wszystkie zielone kłamstwa nie powinny zawracać nas z drogi w kierunku przyszłościowej czystej energii. Wspólne wytwarzanie energii odnawialnej, dbanie o wydajność energetyczną i zrównoważone jej wykorzystywanie jest realną alternatywą.

Tekst pochodzi za strony internetowej transform!europe

Frida Kieninger jest koordynatorem kampanii na rzecz zakazu szczelinowania gazu ziemnego w Food & Water Europe (FWE), ekologicznej organizacji pozarządowej z siedzibą w Brukseli.

Nasze Argumenty” nr 2 /1919

.

Mister Smog

Zmieniajmy system nie klimat!

Pan Ekoprezydent Andrzej Duda

Inne z sekcji 

Opowieści Grzegorza Wojciechowskiego: Mister Smog

 . Grzegorz Wojciechowski  . Smog, to jeden z największych zabójców naszych czasów. Jest obecny w życiu wielu z nas, w szczególności tych mieszkających w dużych miastach. Przychodzi cicho, niepostrzeżenie, wkrada się do naszych organizmów czyniąc ogromne, bardzo często śmiertelne spustoszenie. Powstaje na osnowie mgły, która jest jednym z jego najważniejszych składników, niejako lepiszczem, mieszając się […]

Zmieniajmy system nie klimat!

. Zmieniajmy system, nie klimat! W kierunku Zielonego i Społecznego Nowego Ładu dla Europy! Dokument Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordyckiej Zielonej Lewicy . Listopad 2019 . Wprowadzenie Trwa walka o przyszłość naszej planety. Przygotowywany przez Komisję Europejską „Europejski Zielony Ład” musi być początkiem końca obecnej destrukcyjnej polityki. Musimy współpracować dla innej Europy – takiej, w […]