Artykuły

Fraszki Jana Zacharskiego; „Z dawnych lat”

.

Jan Zacharski

.

Początek
Wrocławskiej kultury zaczęła się era,
Gdy się moniuszkowska zjawiła opera, kiedy polska solistka arię zaśpiewała,
W poniemieckim Wrocławiu widownia płakała.

.

Pionierzy
Wrocławscy pionierzy postąpili dzielnie,
Kiedy uruchamiali tu wyższe uczelnie,
Wedle racjonalnych postępował wzorów
Powojenny desant lwowskich profesorów.

.

Klub
Naprzeciwko PDT był Klub Dziennikarza,
Tam była upłynniana redakcyjna gaża,
Chęciński grał robra, przy karcianym stole,
Zaś autor niniejszego spijał alkohole.

.

Pieskie życie
Jeździły po Wrocławiu tramwaje niebieskie,
Ich pasażerowie mieli życie pieskie,
Nikt nie był zaskoczony, że się w końcu wkurzą,
Tramwajów było mało, pasażerów dużo.

.

Poeta w parku
On nam „Kartotekę” dał kiedyś w podarku,
Tu kiedyś spacerował alejami parku,
Park Południowy był jego podnietą,
Tutaj Pan Różewicz też czuł się poetą.

.

Na żużel
Niebieski tramwaj po torach się wlecze,
Jechali ludzie na żużlowe mecze,
Te podróże miały urok nieprzeparty,
Wszystko bym oddał dla żużlowców Sparty.

.

Wice
Raz pewien lwowiak krzyczał z całych sił,
A w Gródku Jagiellońskim pan szanowny był,
Tu można było poznać w praktyce
Zarówno wrocławskie jak i lwowskie wice.

.
Ogródek
Nie byłem nigdy w Jagiellońskim Gródku,
Byłem natomiast w Japońskim Ogródku,
Kto przez Japoński Ogródek kroczy,
Ten będzie wkrótce miał skośne oczy.

.

Poufałość
Był pewien facet przedmiotem anatem,
Bo się zbyt spoufalał z żeńskim internatem,
Wokół tego tematu nieustannie krążę,
Bowiem cały internat zaszedł później w ciążę.

.

Prezenter
Widzu przypomnij sobie znienacka
Znanemu widzowi Zacharskiego Jacka,
On w twej pamięci niech znów zagości,
I znów poprowadzi nam „Rozmaitości”.

.

Wystawa
Rozdział historii zapamiętamy,
To jest Wystawę Ziem Odzyskanych,
Udowodniono, że germańskie plemię
Kiedyś zabrało nam piastowską ziemię.

.

Wino marki wino
Gdy kiedyś chłopak spotkał się z dziewczyną,
To pili wtedy wino marki wino,
A swe uczucia wyznawali szczerze
Przy płytowym adapterze.

.

Maluch
To motoryzacji była nowa postać ,
Talon na malucha można było dostać,
To ich właścicieli rozwiewało smutki,
Radość była wielka, samochód malutki.

.

Kalambur
Gdy chwalę wrocławską kulturę,
To szczycę się Kalamburem,
Którym Litwiniec kierował wspaniale,
Robiąc karierę na światową skalę.

.

Szaber plac
Obnośnego handlu panowała era,
Wszyscy kupowali na Placu Nankiera,
Szaber plac handlu stanowił postać,
Na którym wszystko można było dostać.

.

Jana ZACHARSKI 11.02.2023r.

.

Wiersze Jana Zacharskiego: „Wierszyk na Wielkanoc”

Fraszki Jana Zacharskiego: Gospodarz

Fraszki Jana Zacharskiego: „Kaczor i Donald”

Wiersze Jana Zacharskiego: „Na kogo sika”

Wiersze Jana Zacharskiego: „Chrust a sprawa polska”

Z Bolszewii

Inne z sekcji 

Fraszki Jana Zacharskiego: Z życia wzięte

Jan Zacharski . Hipokryci Władze mają obowiązek, By uznać partnerski związek, Nie uznają tego celu Hipokryci z PSL-u. . Odsiadka Spytał mnie ostatnio ktoś, Czy będzie siedział pan Woś, Posadzić się go nie uda, Bo go ułaskawi Duda. . W celi Utracony autorytet, Uchylony immunitet, Choć bardzo tego nie chcieli, Trafrasfią do więziennej celi. . […]

Fraszki Jana Zacharskiego: Z publicznej areny

. Jan Zacharski . Dzikie plemię Kala naszą polską ziemię Imigrantów dzikie plemię, W rękach trzymając maczety, Gwałcą dzieci i kobiety, Nosiciele pierwotniaków, Którymi PIS straszy rodaków. . O pośle Mateckim To chwila doniosła Nachlanego posła, Który nie widzi w tym obciachu, Że po sejmowym chodzi dachu. . Będą odbierać Wśród krewnych i znajomych królika […]