Artykuły

Fraszki Jana Zacharskiego: „Uroki późnej jesieni”

.

Jan Zacharski

.

Uroki późnej jesieni

.

Fale

Pragnę przekazać uwagę doniosłą,

Nigdy nie jest za późno na późną dorosłość,

Gdy się spotykamy w uczelnianych salach,

Wtedy nadajemy na tych samych falach.

.

Długa jesień

Taka mnie od uczelni spotkała przysługa,

Że moja jesień życia będzie bardzo długa,

Będzie pozbawiona złości i zawiści,

I będzie pełna kolorowych liści.

.

Relacje

Słuchacz spisuje się dzielnie,

Kiedy popiera własną uczelnię,

Bo mówią ludzie i mają rację,

Że międzyludzkie tworzy relacje.

.

Dawid

Na pewno wam się ta wiadomość przyda,

Że nasza uczelnia stoi przy Dawida,

Bo koleżanki stwierdzą i koledzy,

Że Dawid wygrał z Goliatem niewiedzy.

.

Wiara

Czas skupić się dzisiaj na tym odkryciu,

Niektórzy wierzą w życie po życiu,

A ja ci radzę, uwierz człowieku

W Uniwersytet Trzeciego Wieku.

.

Duch

Mówisz stanowczo frajerze,

A ja to w duchy nie wierzę,

Powiem ci jedno, mój druhu,

Ja cię podniosę na duchu,

Niech duch wspólnoty się zbudzi

Na studiach dojrzałych ludzi.

.

Zdrowie

W UTW każdy ci powie,

Że studiowanie to samo zdrowie,

Intelektualny ono wspiera ruch,

A w zdrowym ciele bywa zdrowy duch.

.

Sentyment

Kiedy z kłopotów zmagam się ogromem,

Uczelnia się stała moim drugim domem,

Spotka się ze zrozumieniem oraz sentymentem

Dojrzały student z dojrzałym studentem.

.

Więzi

To należy uznać za stwierdzenie święte,

Student studentowi życzliwym studentem,

Animozje trzeba trzymać na uwięzi,

Rozkwitają za to międzyludzkie więzi.

.

Dobrostan

W UTW życzę i pani i panu,

By doświadczyli dobrostanu,

Którego milowe słupy

To przynależność do grupy.

.

Długowieczność

W naszej uczelni są szanse duże,

By jesień życia trwała jak najdłużej,

Optymistycznego stanu stara się obrońca,

Aby nasza dorosłość istniała bez końca.

.

Budowanie

UTW przyznać należy rację,

On wciąż buduje dobre relacje,

Przed tym problemem on nie ucieka,

Wie, że są ważne w życiu człowieka.

.

Uczucia

Życiowych chce recept i odpowiedzi

Każdy, kto na wykładach siedzi,

Naszych stosunków szerokie są ramy,

My się też lubimy, a nawet kochamy.

.

Lubimy się

Zgłębiamy wiedzy tajniki,

I mamy świetne wyniki,

Niech udowodnią te rymy,

Że się też bardzo lubimy.

.

Wspólnota

W UTW nie jestem sam,

Bowiem we wspólnocie trwam,

To założenie nie jest głupie,

By zadbać o relacje w grupie.

.

Trzeci wiek

W UTW czas szybko zleci,

Przeżyjemy w nim wiek trzeci,

Ale twierdzę nie na żarty,

Przeżyjemy też wiek czwarty.

Jana ZACHARSKI 28.05.2022r.

Fraszki Jana Zacharskiego: „Zdarzenia i zderzenia”

Wiersze Jana Zacharskiego: „Błazenada

Wiersze Jana Zacharskiego: „Pupilka”

Wiersze Jana Zacharskiego: ” Finansowy remanent”.

Inne z sekcji 

Ataki na infrastrukturę – NIHIL NOVI

. Radosław S. Czarnecki . Wzburzenie, zaskoczenie i trwoga jakie wywołały w opinii publicznej Europy akt dywersji wobec NS-1 i NS-2 w wyniku którego obie nitki gazociągu zostały poważnie uszkodzone kilka miesięcy temu, a wyciek metanu zagroził poważną katastrofą ekologiczną na Bałtyku (który i tak jest akwenem na wpół martwym, z różnych zresztą, często naturalnych, […]

Ukraina: Po trzech kwartałach

. Andrzej Małkiewicz . Minęły niedawno trzy kwartały wojny, warto je podsumować. Cele rosyjskiej agresji nigdy nie zostały jawnie sformułowane, ale można przypuszczać, że było to przejęcie kontroli nad Ukrainą, by zapoczątkować odbudowę Rosji w granicach dawnego Imperium Carskiego. Doraźnie, strona rosyjska pierwszego dnia agresji przekazała Ukrainie żądanie kapitulacji. Wszystko to nie powiodło się. Tylko […]