Aktualności

Czytać Kołodkę

.

Radosław S. Czarnecki

.

Dobiegł końca 2020 rok. Wybitny polski ekonomista, polityk, wiceprezes Rady Ministrów i minister finansów w latach 1994-1997 i 2002-2003, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, członek Europejskiej Akademii Nauk, profesor Grzegorz W. Kołodko udzielił obszernego wywiadu rosyjskiemu portalowi Sputnik / Polska. Niezwykły to tekst. Z wielu względów. Prof. Kołodko to jeden z nielicznych  polskich  intelektualistów, którego tłumaczą, słuchają, publikują na całym świecie. Jego publikacje pozostające w obiegu światowym to suma sumarum tyle co cała reszta publikacji „wydalonych” z  siebie przez resztę nadwiślańskiej humanistyki. No i bardzo niewielu ludzi z polskiego mainstreamu odważy się rozmawiać z rosyjskojęzycznymi mediami. O permanentnej obecności w nich to już nie ma co mówić. Rusofobia (takimi fochami się m.in. przejawia) i polska wsobność „über alles”. 

Manipulacja posługuje się iluzją, tworzy sztuczny

świat który wypacza percepcję osoby manipulowanej.

To dzieje się w takim stopniu, że zapomina ona

o swym rzeczywistym interesie.

prof. Lech  OSTASZ 

.

Odnosi się wrażenie, że świat zwariował. Do obiegu wszedł nawet termin „czarny łabędź”, stosowany do określania nieprzewidywalnych wydarzeń o potężnych skutkach, którym sprzyjają takie wstrząsy. CoV-19 zadaje ciosy we wszystkie sferach życia, modeluje je i depcze dotychczasowe reguły, przyzwyczajenia, stosunki i między ludzkie relacje. Tak zaczyna się ten niezwykle ciekawy i pouczający wywiad.

CoV-19 osłonił tylko te patologie ortodoksji neoliberalnej gospodarki, które po kryzysie 2008 próbowano nieudolnie i pokracznie pudrować. Przy pomocy służalczych, lokajskich (bo zależnych kapitałowo od boss mega-korporacji) mediów.   Tak naprawdę wiec  wciąż bardzo wielu rzeczy nie wiemy, co tak naprawdę dzieje się w gospodarce, w różnych grupach społeczno-zawodowych, wśród elit intelektualnych i politycznych, w ludzkich duszach i w różnych miejscach na świecie. Polska i miejscowe społeczeństwo stały się wsobną, zapatrzoną w siebie i swoje dokonania (w historii) intelektualną, społeczną sektą. Do tego doprowadziły zarówno ćwiczenia  z klerykalizacji całokształtu życia społecznego jak i indoktrynacja w kierunku skrajnego indywidualizmu oraz idącego z nim w parze społecznego darwinizmu. społeczny. jak go nazywam, wędrującego świata.

Dziś w świecie istnieje mnóstwo obszarów oraz procesów społecznych, politycznych, kulturowych  dla badań z zakresu nauk społecznych; nie tylko ekonomii, lecz także psychologii, socjologii, nauk politycznych. Inna przecież jest sytuacja na Syberii, a inna w metropolii moskiewskiej. Inna jest w afrykańskim Sahelu, inna w rozwiniętych krajach Beneluksu. Inaczej wygląd Amerykanin – choć to obywatel tego samego kraju –   z NYC czy Kalifornii a inaczej z interioru Wyomingu, Oklahomy, jakiejś Dakoty, Missisipi czy Kansasu. Świat podlega szalonej dyspersji, pluralizacji, kolejnym podziałom na kulturowe, tożsamościowe itp. segmenty tak w skali globu jak i poszczególnych państw  (w Europie – jeszcze narodowych). Jak w końcu XX. zauważył ówczesny Sekretarz Generalny ONZ Egipcjanin Boutros Ghalli świat podlega dwóch sprzecznym siłom – jednoczenia i rozrywania.

Zdaniem  Kołodki polityka powinna wiele spraw zostawić fachowcom, a media też mogłyby okazywać  powściągliwości i uwolnić się od kagańca manipulacji czy propagowania jednostronnej wersji rozwoju dzisiejszego, spluralizowanego świata. Każdy kraj dysponuje swoimi profesjonalistami – medykami, epidemiologami, ekonomistami, fachowcami od spraw publicznych znającymi się na funkcjonowaniu służby zdrowia w lokalnej, adekwatnej do kultury i miejscowych doświadczeń  – i to oni powinni mieć najwięcej do powiedzenia. Natomiast narzucanie swojej woli przez jedne państwa drugim, to najczęściej nie są dobre praktyki. Jeśli nie popieram – mówi Kołodko – motywowanych politycznie sankcji ekonomicznych narzucanych różnym krajom na całym świecie przez Stany Zjednoczone by wymuszać na nich zaniechanie korzystania z chińskiej technologii Huawei do tworzenia systemu szybkiego szerokopasmowego Internetu 5G, to tym bardziej oponować musiałbym, gdyby jakiemuś krajowi na siłę ktoś wciskał własne szczepionki, zakazując korzystania z produkowanych gdzie indziej.

Pandemia koronawirusa wzmacnia określone turbulencje, pęknięcia w procesie globalizacji, które miały miejsce już wcześniej. Konsekwentnie Profesor uważa, że globalizacja – definiowana jako historyczny i spontaniczny proces liberalizacji oraz integracji dotychczas w dużym stopniu działających w odosobnieniu gospodarek narodowych, rynków kapitałowych, handlu ponadnarodowego, know-how i technologii – jest procesem nieodwracalnym. A to ze względu na korzyści ekonomiczne przejawiające się we wzroście wydajności pracy i efektywności kapitału, jakie przynosi międzynarodowy podział pracy, ponadnarodowe łańcuchy zaopatrzeniowo-produkcyjne i w miarę wolny handel; w miarę, gdyż tak do końca wolny to on nigdy nie był. I to widać nie tylko w rekomendowanym wywiadzie ale i we wszystkich jego dziełach i wypowiedziach.

Warto też jeszcze zwrócić uwagę na problemy jakie wiążą się z  nowym Jedwabnym Szlakiem. Profesor stwierdza: jeśli ktoś zaszczepi Afrykę, to nie bogaty Zachód, tylko Chiny. Stać ich na to finansowo i w ten sposób z już posiadanej szczepionki CoV-19 dla Afrykanów i południowych Azjatów czyniąc dobro publiczne. Oczywiście w e własnym, długofalowym interesie.  Jeśli do tego dojdzie będzie to trwało długo, bo jakże trudno będzie w pustynnym Sahelu czy w dżunglach środkowej Afryce zaszczepić masy ludzi. To mega wyzwanie, lecz Chińczycy takowych nie unikają. Co widać, słychać i czuć.

Gorąco polecam ten tekst, gdyż zawsze warto zapoznawać się z materiałami niosącym nowe, niestandardowe idee i pomysły, stojące w poprzek powszechnej  mentalności, utartym schematom, powszechnej propagandzie czy sączonym delikatnie acz permanentnie – w określonym celu i zamiarach – manipulacjom. Z czym mamy w Polsce do czynienia od bodaj 3 dekad. Obojętnie – to zjawisko jest uniwersalne i ponad partyjne – kogo uważamy za tzw. grupę (choć raczej winno sie mówić o sitwie) trzymającej władzę.

 

https://www.facebook.com/kolodko/?__cft__[0]=AZV9ejgg_Phhl4dMYgUW_rSWaLNuf2J4stqrdYYCW93CBcMbyuLf4m-rgn3AcUSkgxwt8wBtoKbEcS65qRuJHRmhIM27Gvtgpfz5QOA3XJ8CimmBdQuddiMF1FkuHvqf7Y_

Co8_QY4qMFeRbotCLdbSA&__tn__=-UC%2CP-R

 .

ATAK NA KAPITOL JAKO SYMPTOM CHOROBY

Inne z sekcji 

Na Uniwersytecie Wrocławskim: Uczta u Platona

. Grzegorz Wojciechowski .   Tak, to już około 2300 lat minęło – jak ten czas szybko leci. Tak jak wówczas w Atenach w swojej Akademii, Platon tworzył koncepcję państwa doskonałego, tak 25 listopada, na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego postanowiła to uczynić Lewica. Sympozjum, które nazwano „Lewica po neoliberalizmie” rozpoczęło się od wykładu prof. […]

Sympozjum: Lewica po neoliberalizmie – 25 listopada

. Zapraszamy wszystkich chętnych zainteresowanych ekonomią polityczną i skutkami ekonomicznymi i politycznymi neoliberalizmu na wykład prof. Grzegorza Kołodki. . . Czytać Kołodkę