Artykuły

77 rocznica bohaterskiej śmierci Konstantego „Kostka” Jagiełły

.

77 rocznica bohaterskiej śmierci Konstantego „Kostka” Jagiełły w Łękach-Zasolu.

.

27.10.2021r. Działacz OM TUR, Czerwonego Harcerstwa i PPS. Dowódca oddziału Bojowego Oświęcim. Więzień i organizator ucieczek z KL Auschwitz Birkenau. Organizator ruchu oporu na terenie Gminy Brzeszcze.
Stowarzyszenie „Pokolenia” niestety bez pomocy władz Gminy, zorganizowało uroczystości poświęcone tym wydarzeniom. Uprzątnięto i oflagowano czerwonymi i biało-czerwonymi sztandarami pomnik oraz zakupiono chryzantemę i znicze. O 15.00 odśpiewano hymn państwowy RP, po czym przedstawiono rys historyczny wydarzeń z października 1944 roku i samej hitlerowskiej zasadzki na „Kostka”(dokładnie opisanej w książce przyjaciela Jagiełły, który przeżył Tomasza Sobańskiego p.t.”Ucieczki oświęcimskie”). Następnie złożono kwiaty I zapalono znicze, a na koniec odegrano hymn PPS i lewicowego ruchu oporu pochodzący z końca XIX wieku – „Czerwony Sztandar”.
Honorowy gość: przedstawiciel ZKRPiBWP w Brzeszczach, kombatant, utrwalacz władzy ludowej – P.por.Władysław Paszek.
Uczestnicy uroczystości, przedstawiciele: Stowarzyszenia Pokolenia, Stowarzyszenia Tradycji LWP im.gen.Z.Berlinga, Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, Stowarzyszenia „Bezpartyjnych” Gminy Brzeszcze, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Komunistycznej Partii Polski oraz mieszkańcy miasta.
Swą postawą Brzeszczanie udowodnili, że nigdy nie pozwolą na zapomnienie o tragicznych kartach historii II wojny światowej oraz bohaterach, którzy oddali swe życie za Ojczyznę.
Nikt nie zostanie zapomniany !
Cześć Jego Pamięci !

Serdecznie Pozdrawiam

Hajder Dawid

Zarząd Stowarzyszenia Pokolenia w Brzeszczach

Inne z sekcji 

Wiersze Jana Zacharskiego: „Chrust a sprawa polska”

. Jan Zacharski . Władza chcąc nas uchronić przed boskim dopustem, Zaleca dziś wszystkim opalanie chrustem, Jest wyznacznikiem jej dobrego gustu, Nasz Narodowy Plan Zbierania Chrustu. Kiedy Narodowi zrobił dowcip świński Spec z bożej łaski, pan prezes Glapiński, Gdy sytuacja wręcz osiąga dno, Zbieraniem chrustu zwyciężymy zło. Nastały bowiem czasy ponure, Inflacja ciągle wręcz szybuje […]

Wiersze Jana Zacharskiego: „Kilka słów o rodzinie”

. Jan Zacharski . Parę słów o rodzinie . Władza ideową wdrażając doktrynę, Tylko tradycyjną popiera rodzinę. Jeden mąż, jedna żona i kilkoro dzieci. To małżeńskie stadło, co przykładem świeci’ A jego ślub kościelny to istotny temat, Bez poparcia kościoła to rodziny nie ma. Żona ma rodzić dzieci, nie biegać po mieście, I pielęgnować ma […]