Aktualności

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie zmiany terminu wyborów Prezydenta RP

.

Przedstawiamy stanowisko HFPCz w sprawie zmiany terminu wyborów na Prezydenta RP.

Warszawa, dnia 7 maja 2020 r.

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie zmiany terminu wyborów Prezydenta RP.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przypomina, iż obecnie nie istnieje inny zgodny z prawem sposób przesunięcia terminu wyborów Prezydenta RP niż wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Porozumienie dwóch szefów partii nie stanowi źródła prawa, zaś mnożenie kolejnych niezgodnych z Konstytucją rozwiązań nie może być uzasadniane interesem ojczyzny, zwłaszcza gdy można go skutecznie chronić zgodnie z obowiązującą Konstytucją.

Zarząd Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

.

***********************

List otwarty Ilony Łepkowskiej do pana Jarosława Kaczyńskiego

.

Przedstawiamy stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie wyborów prezydenckich w Polsce. Ta niezwykle zasłużona dla obrony praw człowieka instytucja, ciesząca się ogromnym autorytetem w Europie i na świecie, w sposób jednoznacznie negatywny odniosła się do szaleńczego pomysłu posła Kaczyńskiego, któremu nikt w rządzącej partii nie ma odwagi się sprzeciwić, a dotyczącego wyborów prezydenckich w maju tego roku.

Redakcja.

 

Warszawa, 7 kwietnia 2020 r.

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie projektu Ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wyraża stanowczy sprzeciw wobec zgłoszonego przez grupę posłów projektu ustawy wprowadzającej głosowanie korespondencyjne w wyborach powszechnych na Prezydenta RP w 2020 r.

Zdaniem HFPC, tryb procedowania nad projektem jaki wprowadzane przepisy stanowią fundamentalne zagrożenie dla uczciwości i rzetelności wyborów. Zmiana przepisów regulujących tryb i organizację wyborów na kilka tygodni przed samym głosowaniem jest niedopuszczalna z punktu widzenia zapewnienia uczciwości prowadzenia kampanii wyborczej oraz odpowiedniego zabezpieczenia organizacji samego głosowania. Ponadto, projektowane przepisy, podobnie jak wcześniejsze propozycje zmian w Kodeksie Wyborczym, nie odpowiadają na wyzwania związane z przeprowadzeniem wyborów w warunkach stanu epidemii.

Procedowany projekt stwarza przede wszystkim zagrożenie dla zdrowia obywateli biorących udział w głosowaniu w czasie epidemii, i to zarówno tych zmuszanych do oddania wypełnionej lub pustej karty do głosowania jak i tych obsługujących proces wyborczy.W związku z powyższym uważamy, że procedowany projekt, podobnie jak poprzednie zmiany w Kodeksie Wyborczym, jak i wszystkie ewentualne kolejne zmiany, które w niekonstytucyjny sposób będą zmieniać zasady głosowania, należy uznać jedynie za próbę zabezpieczenia partykularnych interesów rządzących kosztem obywateli, a także dobra Rzeczpospolitej Polskiej.

Udział w tak przeprowadzonych wyborach stanowić będzie w istocie przyzwolenie na łamanie podstawowych reguł demokratycznego państwa prawa. W nieuzasadniony sposób przyczyni się również do legitymizowania wątpliwego moralnie i prawnie zwycięstwa kandydata reprezentującego rządzącą partię. Dlatego też HFPC pozostawia sumieniu każdego wyborcy decyzję co do tego, czy godzi się on na to,aby oddany przez niego głos stanowił usprawiedliwienie dla tak drastycznego naruszenia podstawowych zasad funkcjonowania polskiego państwa.

Inne z sekcji 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – ZAGRAJMY RAZEM

.   Za oknami zimno, ponuro i wiatr. Świat dalej zmaga się z zarazą. W Ukrainie każdego dnia giną niewinni ludzie Władza wciąż  wrzuca granaty do naszego wspólnego domu. Ale jest jedna rzecz, która zawsze będzie grać do końca świata i dłużej to: . WIELKA  ORKIESTRA  ŚWIĄTECZNEJ POMOCY . Apelujemy do wszystkich ludzi, którzy potrafią […]

Prelekcja Stanisława Dziuby o Józefie Wybickim

,                    PRELEKCJA  MULTIMEDIALNA   STANISŁAWA  DZIUBY .                 „Józef Wybicki – polski pisarz i polityk” . KLUB  MUZYKI  i  LITERATURY Wrocław pl. Tadeusza Kościuszki 10 . 13-tego lutego 2023 roku ( poniedziałek ) godzina 17:30   . Józef Rufin Wybicki herbu Rogala (ur. 29 września 1747 w Będominie, zm. […]