Związek Weteranów i Rezerwistów WP Oddział Dolny Śląsk

Związek Weteranów i Rezerwistów WP Odział Dolny Śląsk w lipcu 2020 r.

.

Krzysztof Majer

.

Działania ZWiRWP Dolnego Śląska w lipcu 2020 r.01.07 – miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował artykuł mjr zs dr hc inż. Janusza FUKSY w dziale Sylwetki „Hektor Bildziukiewicz”. Z własnej woli przybył z żoną do Irkucka. Interesował się obiektami przyrody, florą i fauną, geografią, miejscową ludnością, jej życiem i historią, rolnictwem i przemysłem oraz architekturą miast i wsi. W maju 1859 r . podarował gubernatorowi Nikołajowi Murawiowowi Amurskiemu sporządzony przez siebie Pejzażowy album z dodatkiem krótkiego opisu najznakomitszych widoków i miejscowości na brzegach Szyłki, Amura i Wschodniego Oceanu. W ten sposób podziękował gubernatorowi za okazaną mu przychylność. Album zawierał opisy Syberii Wschodniej i ziem nad Amurem, opisy przyrody i miast, bytu i kultury ludności, wiadomości etnograficzne i historyczne. Autor zilustrował te opisy 22 rysunkami i akwarelami, które opatrzył komentarzami. To jedno dzieło przyniosło autorowi sławę i spowodowało, że zaliczony został do pierwszych odkrywców ziem nad Amurem . W Biuletynie Wrocławskiego Okręgu ZIW RP „Raport ZIW RP” wspomniano o tegorocznych obchodach 75. rocznicy Defilady Zwycięstwa żołnierzy 10 Dywizji Piechoty WP we Wrocławiu. W „Zeszytach Tłumackich” opublikowano relację ze spotkania opłatkowego Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan TMLiKPW, w którym wzięła udział delegacja członków naszego Związku. W kwartalniku mniejszości polskiej na Ukrainie „Krynica” zamieszczono artykuł kol. Janusza FUKSY, który postanowił przypomnieć i uhonorować sylwetki Polaków, którzy, zesłani przez władze carskie na Syberię i Daleki Wschód, stali się wybitnymi badaczami ludów azjatyckich lub odkrywcami nowych gatunków flory i fauny: Wiktora GODLEWSKIEGO i Leona HRYNIEWIECKIEGO oraz opracowanie „Politechnika Kijowska: początek historii cz. I”. 03.07 – Prezes Zarządu Powiatowego w Zgorzelcu ppłk zs Ryszard LEPAROWSKI odbył spotkanie z mgr inż. Januszem KOBIELSKIM, nadleśniczym Nadleśnictwa Ruszów. Spotkanie dotyczyło możliwości zorganizowania spotkania integracyjnego członków Związku w miejscowości Jagodzin. Ustalono, że spotkanie takie, może się odbyć w pierwszej połowie miesiąca września br.

.

Czytaj dalej

http://zwir.org.pl/wp-content/uploads/2020/08/Dzia%C5%82ania-ZWiRWP-w-lipcu-2020.pdf

.

Związek Weteranów i Rezerwistów WP Oddział Dolny Śląsk w sierpniu 2020 r.

Związek Weteranów i Rezerwistów WP Odział Dolny Śląsk w czerwcu 2020 r.

Związek Weteranów i Rezerwistów WP w maju 2020 r.

Inne z sekcji 

Związek Weteranów i Rezerwistów D Śl. w lipcu 2021 roku

. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU WETERANÓW I REZERWISTÓW WP DOLNEGO ŚLĄSKA W LIPCU 2021 ROKU . 01.07 – na nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyjęto uchwałę w sprawie stanowiska o zobowiązaniu Zarządu Województwa do implementacji Społecznego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyszyskiego. Oznacza to, że 2,5 mld zł ze środków UE zdecydowanie przybliżyło się do mieszkańców Subregionu Wałbrzyskiego. […]

Związek Weteranów i Rezerwistów WP Dolny Śląsk w czerwcu 2021

. Płk w st. spocz. mgr Krzysztof Majer . DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU WETERANÓW I REZERWISTÓW WP DOLNEGO ŚLĄSKA W CZERWCU 2021 ROKU . 01.06 – miesięcznik PTTK „Na Szlaku” w rubryce „Z turystycznych kręgów” zamieścił wspomnienia mjr zs Janusza FUKSY „Rowerem po Polsce”, gdy w 1953 r. wraz z kolegą w 15 dni przejechał 1590 km. […]