Związek Weteranów i Rezerwistów WP Oddział Dolny Śląsk

Związek Weteranów i Rezerwistów WP Odział Dolny Śląsk w czerwcu 2020 r.

.

Krzysztof Majer

.

Działania ZWiRWP Dolnego Śląska w czerwcu 2020 r.01.06 – miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował artykuł mjr zs dr hc inż. Janusza FUKSY w dziale Sylwetki „Leopold Niemirowski”. Zesłaniec syberyjski, utalentowany rysownik i malarz, który dokumentował ekspedycję, która jechała i płynęła trasą Irkuck, Kaczug, Leną do Kireńska, Olekmińska i Jakucka, przez tajgę i rzekami do Ochocka, morzem do Pietropawłowska na Kamczatce, potem lądem i morzem na Czukotkę. Zesłaniec podróżował przez ziemie zamieszkałe przez Jakutów, Koriaków i Czukczów. Prace Niemirowskiego znajdują się w kolekcjach muzeów Warszawy, Paryża, Moskwy, Irkucka, Ułan-Ude. Jego prace ukazują ludzi z Syberii Wschodniej, ich odzież i sprzęty, przedstawiają pejzaże przyrody nietkniętej ręką ludzką. Na 200-lecie urodzin malarza w 2010 r. w Irkucku wydano album rysunków poświęconych Syberii Wschodniej, a w muzeum otwarto wystawę jego prac.

.

Czytaj dalej.

.

http://zwir.org.pl/wp-content/uploads/2020/07/Dzia%C5%82ania-ZWiRWP-DSI-czerwiec.pdf

.

Związek Weteranów i Rezerwistów WP Odział Dolny Śląsk w lipcu 2020 r.

Związek Weteranów i Rezerwistów WP Oddział Dolny Śląsk w sierpniu 2020 r.

Związek Weteranów i Rezerwistów WP w maju 2020 r.

Inne z sekcji 

Związek Weteranów i Rezerwistów D Śl. w lipcu 2021 roku

. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU WETERANÓW I REZERWISTÓW WP DOLNEGO ŚLĄSKA W LIPCU 2021 ROKU . 01.07 – na nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyjęto uchwałę w sprawie stanowiska o zobowiązaniu Zarządu Województwa do implementacji Społecznego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyszyskiego. Oznacza to, że 2,5 mld zł ze środków UE zdecydowanie przybliżyło się do mieszkańców Subregionu Wałbrzyskiego. […]

Związek Weteranów i Rezerwistów WP Dolny Śląsk w czerwcu 2021

. Płk w st. spocz. mgr Krzysztof Majer . DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU WETERANÓW I REZERWISTÓW WP DOLNEGO ŚLĄSKA W CZERWCU 2021 ROKU . 01.06 – miesięcznik PTTK „Na Szlaku” w rubryce „Z turystycznych kręgów” zamieścił wspomnienia mjr zs Janusza FUKSY „Rowerem po Polsce”, gdy w 1953 r. wraz z kolegą w 15 dni przejechał 1590 km. […]