Artykuły

Weterani i rezerwiści WP z Dolnego Śląska w styczniu 2021 r.

.

płk. Krzysztof Majer

.

 DZIAŁANIA

ZWIĄZKU WETERANÓW I REZERWISTÓW WP

DOLNEGO ŚLĄSKA W STYCZNIU 2021 ROKU

.

01.01.2021 – miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował artykuł mjr zs Janusza FUKSY w dziale Sylwetki „Adam Kamieński-Dłużyk”.

Adam urodził się w szlacheckiej rodzinie ok. 1635 r. we wsi pod Orszą (dziś na Białorusi). Służył w kawalerii pancernej pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego Pawła Jana Sapiehy. Uczestniczył w walkach w czasie wojny polsko-rosyjskiej lat 1654-67. Wzięty do niewoli rosyjskiej w październiku 1660 r. po bitwie nad rzeką Basią (dopływ Sożu i Dniepru) trafił do Mohylewa.

Czytaj dalej, klikając w linki poniżej.

http://zwir.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/Dzia%C5%82ania-ZWIRWP-Dolnego-Slaska-stycze%C5%84-2021r..pdf

.

Bohaterowie są wśród nas

 

 

Inne z sekcji 

Chwila liryki. Odsłona dwudziesta – Jaroslav Seifert

. Jan Chudy . Jaroslav Seifert , jedyny póki co , Czech nagrodzony – w 1984 roku – Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury żył 84 lata ( 1901 – 1986 ) . Najwybitniejszy czeski liryk miał robotnicze korzenie a w latach dwudziestych należał do Komunistycznej Partii Czechosłowacji z której go usunięto w 1929 roku za […]

Wiersze Jana Zacharskiego: „Sojusznik”

Flaga Republiki San Escobar . Jan Zacharski . Sojusznik . Wbrew czarnowidzom, nie wydaje mi się, By się nasza dyplomacja znalazła w kryzysie, Z dyplomatycznych zabiegów wyraźnie wynika, Że potężnego w świecie mamy sojusznika. Cenny nam Waszczykowski ofiarował dar, Odkryte przezeń państwo to San Escobar, W wyniku czego, jasno przyznać muszę, Są nasze oba państwa […]