loty balonem

Jak balon „Maria Antonina” wzniósł się w przestworza

Grzegorz Wojciechowski . Koniec wieku XVIII, a ściślej ostatnie lata przed wybuchem rewolucji francuskiej, to okres, w którym społeczeństwa europejskie ogarnęła moda na loty balonami, historycy nadali tym wydarzeniom nazwę „balomanii”. „Spośród wszystkich naszych kręgów przyjaciół – pisał jeden ze świadków tych wydarzeń – przy wszystkich posiłkach, w przedpokojach naszych uroczych kobiet, podobnie jak w […]

Balonem ponad Mont Blanc

 . Grzegorz Wojciechowski  .       W sporcie balonowym walczono nie tylko o przebycie jak największych odległości, ale również i wysokości. Właśnie te drugie były do osiągbięcia najtrudniejsze, nie tylko chodziło tutaj o przezwyciężenie szeregu problemów technicznych, związanych z wyniesieniem statku powietrznego w górę, ale również o pokonanie innych trudności takich jak niska temperatura  i  niedobór […]

Zambeccari – Nieustraszony żeglarz napowietrzny

 . Francesco Zambeccari ( 1750 – 1812 ) urodził się w Bolonii w rodzinie patrycjuszowskiej. Uzyskał wszechstronne wykształcenie. Odbył wiele lotów balonem, pracował nad problemem nadawania kierunku lotu balonu. Zginął w wypadku balonu  w Bolonii dnia 21 września 1812 r. . Zambeccari  – Nieustraszony żeglarz napowietrzny  . „Rozmaitości” nr 22 z 1 czerwca 1844 r. […]