Aktualności

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie zmiany terminu wyborów Prezydenta RP

.

Przedstawiamy stanowisko HFPCz w sprawie zmiany terminu wyborów na Prezydenta RP.

Warszawa, dnia 7 maja 2020 r.

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie zmiany terminu wyborów Prezydenta RP.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przypomina, iż obecnie nie istnieje inny zgodny z prawem sposób przesunięcia terminu wyborów Prezydenta RP niż wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Porozumienie dwóch szefów partii nie stanowi źródła prawa, zaś mnożenie kolejnych niezgodnych z Konstytucją rozwiązań nie może być uzasadniane interesem ojczyzny, zwłaszcza gdy można go skutecznie chronić zgodnie z obowiązującą Konstytucją.

Zarząd Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

.

***********************

List otwarty Ilony Łepkowskiej do pana Jarosława Kaczyńskiego

.

Przedstawiamy stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie wyborów prezydenckich w Polsce. Ta niezwykle zasłużona dla obrony praw człowieka instytucja, ciesząca się ogromnym autorytetem w Europie i na świecie, w sposób jednoznacznie negatywny odniosła się do szaleńczego pomysłu posła Kaczyńskiego, któremu nikt w rządzącej partii nie ma odwagi się sprzeciwić, a dotyczącego wyborów prezydenckich w maju tego roku.

Redakcja.

 

Warszawa, 7 kwietnia 2020 r.

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie projektu Ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wyraża stanowczy sprzeciw wobec zgłoszonego przez grupę posłów projektu ustawy wprowadzającej głosowanie korespondencyjne w wyborach powszechnych na Prezydenta RP w 2020 r.

Zdaniem HFPC, tryb procedowania nad projektem jaki wprowadzane przepisy stanowią fundamentalne zagrożenie dla uczciwości i rzetelności wyborów. Zmiana przepisów regulujących tryb i organizację wyborów na kilka tygodni przed samym głosowaniem jest niedopuszczalna z punktu widzenia zapewnienia uczciwości prowadzenia kampanii wyborczej oraz odpowiedniego zabezpieczenia organizacji samego głosowania. Ponadto, projektowane przepisy, podobnie jak wcześniejsze propozycje zmian w Kodeksie Wyborczym, nie odpowiadają na wyzwania związane z przeprowadzeniem wyborów w warunkach stanu epidemii.

Procedowany projekt stwarza przede wszystkim zagrożenie dla zdrowia obywateli biorących udział w głosowaniu w czasie epidemii, i to zarówno tych zmuszanych do oddania wypełnionej lub pustej karty do głosowania jak i tych obsługujących proces wyborczy.W związku z powyższym uważamy, że procedowany projekt, podobnie jak poprzednie zmiany w Kodeksie Wyborczym, jak i wszystkie ewentualne kolejne zmiany, które w niekonstytucyjny sposób będą zmieniać zasady głosowania, należy uznać jedynie za próbę zabezpieczenia partykularnych interesów rządzących kosztem obywateli, a także dobra Rzeczpospolitej Polskiej.

Udział w tak przeprowadzonych wyborach stanowić będzie w istocie przyzwolenie na łamanie podstawowych reguł demokratycznego państwa prawa. W nieuzasadniony sposób przyczyni się również do legitymizowania wątpliwego moralnie i prawnie zwycięstwa kandydata reprezentującego rządzącą partię. Dlatego też HFPC pozostawia sumieniu każdego wyborcy decyzję co do tego, czy godzi się on na to,aby oddany przez niego głos stanowił usprawiedliwienie dla tak drastycznego naruszenia podstawowych zasad funkcjonowania polskiego państwa.

Inne z sekcji 

Międzynarodowe Spotkanie Lewicy w Czeskich Karkonoszach

Mala Upa .   Zbigniew Wiktor Wrocław – Pl                                                             Wrocław, wrzesień 2021 r.      Międzynarodowe Spotkanie Lewicy  w Czeskich Karkonoszach   28 sierpnia 2021 r. na Przełęczy Okraj po jej czeskiej stronie (Horni Mala’ Upa’) odbyło się ważne Spotkanie szeroko rozumianej Lewicy po szalejącej do niedawna pandemii  covid 19. Przybyli liczni przedstawiciele  partii komunistycznych, […]

Fraszki Jana Zacharskiego – „Na wesoło”

. Jan Zacharski . Na wesoło . Okupacja Powtarzajmy sobie stale, Polska nie będzie wasalem, Będzie bronić swoich racji Od brukselskiej okupacji. . Marzenie Choć w kalendarzu jesienna data, To marzy mi się reasumpcja lata, Innej reasumpcji marzy mi się zwrot, Niech jeszcze raz Wałęsa przeskoczy przez płot. . Stan Na Nowogrodzkiej pewien pan Wymyślił […]